ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA TRUSOULUI DE NOU NĂSCUT

  • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie)
  • BI/CI al părintelui care solicită dreptul (copie)
  • cerere tip