Comisii de specialitate

Comisia de buget-finanţe, juridică şi de disciplină, activităţi economico-financiare, muncă şi protecţie socială

 1. Ioan Bumbu - preşedinte comisie
 2. Ioan Suciu - secretar comisie
 3. Gheorghe Cordoş - membru
 4. Lucian-Victor Cazacu - membru
 5. Ovidiu Moldovan - membru

Comisia pentru agricultură şi silvicultură, protecţia mediului şi turism, amenajarea teritoriului şi urbanism

 1. Victor Dobricean - preşedinte comisie
 2. Grigore Pupeză - secretar comisie
 3. Vasile Ganea - membru
 4. Dumitru Peter - membru
 5. Anchidim Dobricean - membru

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţia copilului, tineret şi sport, activităţi social-culturale, culte

 1. Ioan Nistor Todoran - preşedinte
 2. Augustin Mititel - secretar
 3. Nicolae Rebrişorean - membru
 4. Ioan Tătar - membru
 5. Vasile Puica - membru

Sursa: Hotărârea privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Telciu, Nr. 30/03.07.2008