"În valuri ape repezi curg/ Şi vuiet dau în cale..." spunea poetul nemuririi neamului, bardul de la Hordou, despre Sălăuţa noastră, cea care ne străbate aşezarea despre ale cărei rădăcini s-a scris până acum destul de puţin. Este cu atât mai de apreciat demersul realizat de colectivul coordonat şi condus de colonel dr. Vasile Tutula, fiu al acestei aşezări, care a dorit, cu siguranţă, să ne dovedească nouă contemporanilor că nu şi-a uitat obârşia şi că mereu satul copilăriei sale l-a chemat, sufleteşte măcar, spre origini, spre locurile natale.

Trebuie să recunoaştem că de-a lungul anilor au mai existat încercări, dar firave de acoperire a acestui "gol", dar ele fie au eşuat dintru început, fie s-au împotmolit după parcurgerea unei bucăţi din "drumul" ce ar fi însemnat monografia aşezării de la confluenţa Telcişorului cu Sălăuţa.

Pentru mine, ca primar al comunei Telciu este un prilej de dublă satisfacţie. În primul rând pentru faptul că lucrarea se realizează în perioada în care am îndeplinit răspunderea de edil şef al acestei aşezări, şi în al doilea rând pentru faptul că la realizarea acestei lucrări deosebite au contribuit şi unii dintre colegii mei într-ale dăscăliei şi care n-au ezitat să demonstreze faptul că viaţa acestor comunităţi ce alcătuiesc comuna Telciu, a cunoscut de-a lungul istoriei puternice prefaceri. Acestea se regăsesc nu numai în ceea ce înseamnă economia comunei şi schimbările, dar mai ales mutaţiile produse în viaţa spirituală a aşezărilor. Este suficient să exemplificăm doar, că de la şcoala confesională de altădată, la Grupul Şcolar de astăzi, învăţământul a cunoscut prefaceri importante. Ele se regăsesc atât în localitatea reşedinţă a comunei, dar şi pe Telcişor sau la Bichigiu, Transbordare şi Fiad.

Sunt deosebit de bucuros că am privilegiul să scriu aceste rânduri în calitate de primar al comunei şi simt o mângâiere sufletească, adresând cele mai alese şi sincere felicitări colonel domnului dr. Vasile Tutula şi colaboratorilor săi, pentru eforturile depuse în realizarea acestei lucrări monografice complexe, care este de mult aşteptată. Şi ne este la fel de necesară ca apa şi aerul în fiecare zi.

Sper să fie o bucurie şi o satisfacţie şi pentru fii Bichigiului, reveniţi acum, legal la obştea Telciului de care sute de ani au aparţinut, îndeplinindu-şi astfel actul de voinţă proprie şi idealurile renăscute după Decembrie 1989.

Consider că prin această lucrare ne vom cunoaşte mai bine rădăcinile, prezentul şi viitorul, iar întreaga activitate economico- socială şi culturală a centrului comunal şi satelor va dispune de şi mai multe repere pentru a face din comuna Telciu, una dintre cele mai mari ale judeţului Bistriţa-Năsăud, un centru de civilizaţie, cultură, prosperitate materială şi spirituală, cu un nivel de trai mai bun.

Aduc mulţumiri sponsorilor şi tuturor locuitorilor, arhiviştilor, cercetătorilor ce au contribuit cu informaţii, documente, fotografii şi alte materiale în scrierea, redactarea şi tipărirea acestei micromonografii.

Vasile Puica
Primarul comunei Telciu

Telciu, 28 aprilie 2004