Cuvânt înainte

Zona Năsăudului rămâne una dintre cele mai pitoreşti din cuprinsul pământului românesc. Dealurile împădurite, care străjuiesc deasupra văilor cu lunci întinse, de-a lungul cărora se înşiruie aşezări umane de neasemuită frumuseţe, dau nota caracteristică; zona este înnobilată însă de satele şi casele oamenilor locului, ordonate după reguli ancestrale, dispuse neîncetat procesului de modernizare, înnoirilor. Cultura populară (arhitectura ţărănească, portul, creaţia folclorică) din zonă, de nepreţuită valoare, a putut constitui fundamentul pe care s-a înălţat creaţia poetică a lui George Coşbuc sau cea în proză, de o puternică forţă epică, a lui Liviu Rebreanu.

O zonă care a ştiut să-şi păstreze şi îmbogăţească în timp valorile sale culturale artistice transmis din generaţie în generaţie, prin cutezanţa unor caractere puternice, precum Tănase Todoran, Vasile Oichii, sublocotenentul Ioan Miron, generalul Leonida Pop, coloneii medici Sever Ganea şi Leonida Damian Pop, nenumăraţii preoţi şi învăţători, profesori, ingineri, ofiţeri, subofiţeri, muncitori de înaltă calificare, oameni de rând cu tradiţiile lor minunate, redate în cântecele, baladele, doinele şi pricesnele Valeriei Peter Predescu, solistă de renume a cântecului popular românesc.

Monografierea aşezărilor năsăudene risipite de-a lungul Someşului Mare şi afluenţilor lui, Sălăuţa, Telcişor, Fiadul, Bichigel, Rebra se constituie în obiectiv ştiinţific şi cultural semnificativ, menit să adune şi conserve în text tipărit informaţii istoric-arheologice, date geografico-statistice, de ordin demografic şi cultural de cea mai mare însemnătate. Mişcarea monografică locală, cu vechime în ştiinţa românească, are menirea de a asambla asemenea elemente, de a reconstitui trecutul aşezărilor în toate componentele lui şi a le pune la îndemâna celor de astăzi.

Monografia Telciului, o mare aşezare de pe Valea Sălăuţei, reface prin condeiul geograficului şi mai ales al istoricului, mediul de viaţă, trecutul şi prezentul ei. Este o prezentare complexă, de la cadrul fizico-geografic şi istoric până la toponimia, cultura, evoluţia populaţiei, în care îşi găsesc tratarea şi şcoala şi biserica şi efortul spre progres promovat de intelectualii locului. Un preţios dicţionar de personalităţi din zonă şi un glosar întregesc eforturile ştiinţifice de alcătuire a acestui text.

Observăm apoi o grijă aparte pentru protejarea mediului, pentru munţii şi pădurile telcenilor, pentru dezvoltarea în viitor a turismului rural. Aşezările oamenilor şi gospodăria ţărănească de aici se încadrează armonios în mediul înconjurător, el trebuind să fie salvgardat în continuare.

Cartea de faţă este meritul în primul rând al doctorului în istorie Vasile Tutula, foarte bun cunoscător al locului, cercetător pasionat al trecutului satelor năsăudene, prin străduinţele căruia s-a finalizat această monografie, fapt pentru care merită pe deplin recunoştinţa locuitorilor comunei, care au acum în mână cartea istoriei lor.

Prof. univ. dr. Nicolae Edroiu Membru corespondent al Academiei Române