Să ne cunoaştem trecutul spre a şti ce avem de făcut în prezent şi viitor

Pasionat al cercetării ştiinţifice, colonelul dr. Vasile Tutula, a desfăşurat o susţinută activitate de cercetare a trecutului comunei Telciu - al cărei fiu de seamă este - cercetare desfăşurată cu multă sârguinţă, abnegaţie şi pasiune de-a lungul unei perioade de peste 25 de ani de zile. Rezultatul acestor cercetări este această lucrare monografică, în care autorul împreună cu colaboratorii săi, ne prezintă într-un volum bine legat, unitar, o multitudine de aspecte (sociale, economice, administrative, religioase, culturale, educaţionale) ale vieţii românilor transilvăneni din această zonă a districtului grăniceresc năsăudean. Meritul autorului fiind acela de a fi reuşit o lucrare cu totul deosebită, o lucrare de ansamblu, în care, pe baze ştiinţifice, bine documentat şi argumentat, scoate la lumină, în întreaga ei complexitate, viaţa de odinioară a locuitorilor acestei aşezări, începând cu anul 1245, anul de atestare documentară.

De ce o astfel de lucrare" Ce l-a determinat pe dl. Colonel dr. Vasile Tutula şi pe colaboratorii săi să purceadă la o lucrare de o asemenea anvergură şi asta mai ales într-o vreme în care interesul material privează" Sunt întrebări justificate, pe care le poate formula orice locuitor sau nu al acestor meleaguri.

Răspunsuri sau motive ar putea fi multe, dar, în opinia mea, se evidenţiază trei.

Mai întâi, ar fi acela de a pune la îndemâna celor dornici posibilitatea unei cunoaşteri cu caracter ştiinţific şi cultural al trecutului acestui colţ al Transilvaniei, situat undeva la confluenţa râurilor Telcişor şi Sălăuţa din nordul judeţului Bistriţa-Năsăud, a trecutului acestei comune frumoase pe nume Telciu, parte integrantă a pământului românesc, cu obiceiurile, oamenii, tradiţiile şi instituţiile ei proprii.

Al doilea ar fi acela al dorinţei de a-i informa pe cei interesaţi într-ale cunoaşterii, în mod obiectiv, cu privire la istoria acestor locuri, de la prima atestare documentară din 1245 şi până în prezent, o istorie a oamenilor care au locuit, muncit şi jertfit pentru frumuseţea, bogăţia şi măreţia acestor meleaguri, în dorinţa de a ne cunoaşte moşii şi strămoşii, oamenii de seamă ai comunei, învăţătorii, profesorii, preoţii, inginerii, ofiţerii, subofiţerii, brigadierii silvici, pădurarii, oameni de rând ş.a.

Al treilea, dar nu ultimul dintre motive ar fi dorinţa de a demonstra că nu ne-am uitat şi nu vrem să ne uităm trecutul şi originile, că ne mândrim cu ele şi că urmaşii "grănicerilor" ştiu să-şi cinstească cum se cuvine înaintaşii pentru a ne consolida prezentul şi viitorul nostru, al generaţiilor ce vor urma.

Acestea au fost în mare, raţiunile pentru care, ca fiu al acestor locuri, nu am ezitat nici un moment, am subscris şi susţinut imediat şi necondiţionat iniţiativa autorului, la fel ca şi dl. Vasile Puica înaintea mea, ca fost primar, şi dorinţa acestuia de a fi sprijinit în demersurile sale de continuare a acestui proiect ambiţios, început în 1983.

Rezultatul este lucrarea monografică de faţă, lucrare care am convingerea că va fi un prilej de bucurie, satisfacţie şi mândrie pentru toţi cei care îşi au rădăcinile pe meleagurile Telciului. Va fi o lucrare care va da multe răspunsuri, va umple multe goluri şi mai ales va demonstra că locul de comună de frunte a judeţului Bistriţa- Năsăud este unul dobândit de veacuri şi meritat cu prisosinţă şi azi, de comuna Telciu.

Ing. Sever Mureşan
Primarul comunei Telciu Telciu,

16 iulie 2004