Cultura

Cămine culturale: 1
Şcoli: 7
Nivel şcolarizare

  • 1 liceu
  • 3 scoli clasele I-VIII
  • 4 scoli clasele I-IV

Biblioteci (comunale-1, şcolare-1)
Activităţi culturale:

  • Zilele Telciului
  • Festivalul „Ion Sabadis”
  • Corul scolii generale Telciu