Departamentele din Primaria Telciu

 1. Secretariat
  • Coordonare departamente si verifiocarea legalitatii actelor.
  • Pregatirea lucrarilor sedintelor consiliului local. Intocmirea proiectelor de hotarare ce urmeaza a fi dzbatute in consiliul local.
  • Intocmire actelor de sescretariat.
  • Comunicarea in termen legal a actelor catre Institutia Prefectului si alte institutii.
  • Intocmirea proceselor verbale de sedinta .
  • Lucrari privind starea civila.
  • Succesiuni .
  • Intocmirea dispozitiilor primarului, le avizeaza de legalitate.
  • Probleme legate de legea 10/2001.
  • Probleme legate de fondul funciar.( legea 18 / 1991 , legea 1 / 2000, legea 247 / 2005)
 2. Contabilitate
  • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pentru anul in curs.
  • Intocmirea exercitiu bugetar.
  • Propun impozitele si taxele locale pentru anul in curs. Intocmeste statele de plata pentru personalul din aparatul de specialitate a primarului.
  • Incaseaza impozitele si taxele locale de la persoane fizice si juridice aprobate prin hoatarari de consiliu. elibereaza adeverinte fiscale.
 3. Registrul agricol
  • Intocmirea si actualizarea registrelor agricole .
  • Elibereaza adeverinte cu privirea la spatiu si starea materiala a pesoanelor inscrise in registrul agricol.
  • Elibereaza adeverinte de intravilan si extravilan.
  • Propune zonarea localitatii.
  • Intocmeste certificatre de producator, bilete de proprietate.
  • Intocmeste certificate de urbanism si autorizatii de construire in conformitate cu legea 50 / 1991
 4. Gospodarire comunala
  • Se ocupa cu colectarea teseurilor menajere, intretine retaeaua de apa si canalizare, asigura masuri de protectia mediului.
 5. Asistenta sociala
  • Intocmirea documantatii privind: acordarea ajutorului social, acordarea ajutoarelor de urgenta. acordarea sprijinului financiar la intemeierea familiei, si alte anchete sociale.

  Acte necesare

 6. Relatii cu publicul
  • Conduce la zi registrul de intari iesiri a primariei, a registrului de petitii.
  • Asigura relatiile cu publicului conform legii 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  • Informeaza cetatenii privind actele necesare si modul de solutionare la diferite probleme ale catatenilor.
 7. Integrare europeana
  • Asigura publicarea anunturilor pe SEAP privind investitiile anuale aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli in curs.
  • Intocmeste documentatie privint licitatiile si atribuirile directe de contracte de concesiune si achizitii publice.
  • Asigura comunicarea rezultatelor in urma licitatiilor