Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii locale în comunele Telciu şi Runcu Salvei

Valoarea totală a proiectului:
6 200 000 EURO
Valoarea eligibilă finanţată:
6 000 000 EURO
Contribuţie proprie:
200 000 EURO
Faza în care se află la 01.01.2009:
evaluare
Programul de finanţare:
FEADR