Hotarâri ale Consiliului Local

privind aprobarea Organigramei și Statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Telciu in anul 2017

Privind acordul Consiliului local al comunei Telciu pentru majorarea capitalui social al societatii comerciale AQUABIS BISTRITA -NASAUD, societate pe actiuni prin varsarea in numerar a sumei de 1.350.000 lei de catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat V
al comunei Telciu pe anul 2009

 Privind cumpararea imobilelor inscrise in C.F. nr. 25041 provenita din conversia C.F. nr. 49 Telciu cu nr. top 96/1/b/3 «altele» in suprafata de 843 m2 in favoarea comunei Telciu pentru amenajare teren de fotbal.

Privind modificarea si completarea Hotaririi nr. 53 /2009 stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice pentru anul 2010, în comuna Telciu

Privind cumpararea imobilelor inscrise in C.F. nr. 25043 (4380) Telciu cu nr. top 97 «Gradina in intravilan» in suprafata de 4235 m2 in favoarea Comunei Telciu, pentru amenajare teren de fotbal.

 privind alegerea presedintelui de sedinta

Privind aprobarea de catre Consiliul local al comunei Telciu a Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici din cadrul obiectivului de investitii „Infiintare Spatii Verzi in comuna Telciu”, judetul Bistrita-Nasaud

privind aprobarea studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii Proiectului „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita - Nasaud”