Hotarâri ale Consiliului Local

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Telciu pe anul 2009

Privind aprobarea organizarii si statul de functii al Regiei autonome de interes local Ocol silvic comunal Telciu R.A

Pentru completarea Hotaririi nr. 26/1999 privind insusirea inventarului public al comunei Telciu modificata si completata prin Hotarirea nr. 57/2008