Hotarâri ale Consiliului Local

Privind aprobarea Notelor justificative, a invitatiei de participare la procedura de negociere fara publicarea unui anunt de participare si a documentaţiei de atribuire pentru achiziţia publică de lucrari suplimentare, a Raportului procedurii de negociere pentru achizitia publica de lucrari suplimentare, prin procedura de negociere fara publicarea unui anunt de participare, la obiectivul „Reabilitare drum forestier Valea Seaca” proiect finanţat prin programul SAPARD, Măsura 3.5, Submăsura - Drumuri forestiere, precum si imputernicirea primarului comunei Telciu, in calitate de responsabil legal de proiect, pentru semnarea actului aditional la contractul de lucrari

Privind participarea comunei Telciu , prin Consiliul local Telciu cu capital la societatea comerciala AQUABIS BISTRITA-NASAUD, societate pe actiuni

Privind cumpararea imobilelor inscrise in C.F nr­­­­­­­­. 2438 Telciu cu top 109/1 si 109/2/2 « Arator in intravilan » in suprafata de4980 mp , si C.F nr 3805 Telciu cu top 109/2/1 «Arator in intravilan« in suprafata de 920 mp in favoarea Comunei Telciu, pentru construire Sala de sport.

Privind cumpararea imobilulului inscris in C.F nr ­­­­­­­­.2438 cu top 109/1 si 109/2/2 « Arator in intravilan » in suprafata de 5400 mp , in favoarea Comunei Telciu,  pentru construire Sala de sport.

Privind modificarea si completarea Hotaririi nr 4/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Telciu;

Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Telciu