Informaţii publice

Hotărârea Nr. 51 din 08.10.2009

Emis de: 
Consiliul Local Telciu

 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotărârea Nr. 50 din 08.10.2009

Emis de: 
Consiliul Local Telciu

Privind aprobarea de catre Consiliul local al comunei Telciu a Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici din cadrul obiectivului de investitii „Infiintare Spatii Verzi in comuna Telciu”, judetul Bistrita-Nasaud

Hotărârea Nr. 49 din 08.10.2009

Emis de: 
Consiliul Local Telciu

privind aprobarea studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii Proiectului „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita - Nasaud”

Hotărârea Nr. 48 din 23.09.2009

Privind aprobarea aplcarii de catre Consiliul local al comunei Telciu a programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi cu Proiectul „Infiintare Spatii Verzi” in comuna Telciu, jud. Bistrita-Nasaud

Hotărârea Nr. 47 din 23.09.2009

Emis de: 
Consiliul Local Telciu

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat III al comunei Telciu pe anul 2009

Proces verbal de dezafişaj

Emis de: 
Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

P R O C E S V E R B AL

DE RIDICARE DE LA AFIŞAJ A TABELELOR CU CETĂŢENII ALE CĂROR CERERI LA Lg. 1 /2000, AU FOST APROBATE ÎN URMA SENTINTELOR JUDECĂTOREŞTI RĂMASE DEFINITIVE , DE COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENULUI

Azi 17.09.2004 s-a procedat la ridicarea de la afişajul Primăriei comunei Telciu a tabelelor nominale cu cetăţenii ale căror cereri la Legea nr. 1 /2000 au fost aprobate pentru a fi înscrise pe ANEXA nr.53

Hotărârea Nr. 43 din 07.09.2009

Privind validarea mandatului de consilier al doamnei Rusz Daniela-Maria pe locul ramas vacant prin incetarea mandatului de consilier al domnului Chitul Traian