Informaţii publice

Hotărârea Nr. 31 din 02.07.2009

privind aprobarea Organigramei si statul de functii
pentru aparatul de specialitate al primarului in anul 2009

Consiliul local Telciu,intrunit in sedinta ordinara a Consiliului local Telciu , in data de 2.07. 2009 in prezenta a 13 consilieri în functie,

Având în vedere:

Hotărâre

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului silvic comunal al comunei Telciu R.A pe anul 2009

Consiliul local al comunei Telciu, intrunit in sedinta extraordinara in data de 16.06.2009 in prezenta a 14 consilieri;

Avand in vedere :