Informaţii publice

Artiştii bistriţeni Flavius Buzilă şi Valeria Peter-Predescu la TVR1

Victor ŞTIR

Bistriţeanul Flavius Buzilă, solistul vocal al formaţiei clujene de muzică uşoară "Hara", a fost invitat de realizatoarea Elise Stan la emisiunea "O dată în viaţă", a TVR1, programată mâine, de la ora 21.10, în transmisiune directă.

Formatul emisiunii structurează conţinutul de divertisment prin invitarea unor personalităţi publice din mai multe domenii între care şi cel al artelor - muzică, dans etc., puse în posturi de artişti interpreţi, de dansatori.

Proces verbal de şedinţă - 10.04.2009

Emis de: 
Consiliul Local Telciu

Incheiat azi 10 aprilie 2009 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului local Telciu.
La sedinta participa un numar de 10 consilieri .
Absenti : Suciu Ioan , Ganea Vasile,Tatar Ioan Florin , Bumbu Ioan si Moldovan Ovidiu.
Presedinte de sedinta este Cordos Gheorghe.

Hotărârea Nr. 14 din 02.04.2009

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Telciu pe anul 2009

Consiliul local al comunei Telciu, intrunit in sedinta ordinara in data de 02.04.2009 in prezenta a 14 consilieri;

Avand in vedere :

Hotărârea Nr. 7 din 09.03.2009

Privind aprobarea organizarii si statul de functii al Regiei autonome de interes local Ocol silvic comunal Telciu R.A

Consiliul local Telciu intrunit in sedinta ordinara a Consiliului local Telciu in data de 9.03.2009 , in prezenta a 14 consilieri;

Având în vedere:

Hotărârea Nr. 6 din 09.03.2009

HOTARIRE

Privind constituirea Regiei Autonome de interes local "Ocolul silvic comunal Telciu" R.A.

Consiliul local Telciu, Judeţul Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţă odinara în data de 09.03.2009 în prezenţa a 14 consilieri prezenţi

Având în vedere:
- Expunerea de motive al primarului comunei Telciu inregistrata cu nr.625 din 23.02.2009.