Istoric

Date exacte despre întemeierea localitatii nu exista, iar prima atestare documentara apare în 1245 într-un document al regelui maghiar Bela al IV-lea prin care vorbea de tinutul Vallis Rodnensis, care se bucura de drepturi si imunitati deosebite avute din vechime. Numele localitatii se pare ca ar proveni din slavonul "CHSECH" care înseamna vitel. Numele se datoreaza faptului ca locuitorii acestor meleaguri se îndeletniceau cu cresterea viteilor. În documentul emis de regele maghiar localitatea apare cu numele Chsech si era vorba de o însarcinare catre comitele secuilor si preciza sa fie ocupat teritoriul comunelor din Valea Rodnei si sa fie administrate dupa drepturile si imunitatiile din vechime, iar din vechime sa fie date la tezaurul regal anual 130 de marci de aur. În acest document se precizeaza cu numele: "oppidum Radna (Rodna), Sanct Gurgh (Sângeorz), Rebra, Nyrmezeu (Feldru), Naszod (Nasaud), Salva, Chsech (Telciu), Macold (Mocod) si Zagra". Numele localitatii a progresat în timp de la Chsech la Csech, Check, Telc, Telci si apoi la Telciu.

Comuna a fost reorganizata prin Ordonanta de Urgenta Nr.30 din 5 mai 2004 privind trecerea satului Bichigiu din componenta comunei Cosbuc în componenta comunei Telciu, judetul Bistrita-Nasaud, publicata în Monitorul Oficial Nr. 407 din 6 mai 2004.