Primăria

Primar:
Sever Mureşan
Viceprimar:
Ioan Bumbu
Secretar:
Emilia Danciu

Organigrama

Sursa: Organigrama Primăriei Comunei Telciu, Anexa la Hotărârea Consiliului local Nr. 54/2008

Personal contractual

Guard:
1 post
Paznic:
2 posturi
Şofer:
2 posturi
Muncitori calificaţi:
2 posturi
Muncitori necalificaţi:
2 posturi
Referent:
4 posturi

Funcţii publice de execuţie

Referent superior (contabil):
Marius Danciu
Referent:
5 posturi
Inspector:
2 posturi (vacant)
Referent de specialitate:
1 post (vacant)
Referent:
1 post (vacant)

Total posturi: 22
din care:

Demnitate publică (primar şi viceprimar):
2 posturi
Numiţi în funcţie publică de conducere (secretar):
1 post
Funcţii publice de execuţie:
6 posturi
Personal contractual:
13 posturi

Organigrama aparatului de specialitate

Sursa: Organigrama aparatului de specialitate, Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Nr. 32/2008