Informații de interes public

Plăți impozite și taxe locale online

fără autentificare, pe platforma ghiseul.ro

Impozitele și taxele se pot plăti online pe platforma ghiseul.ro.

Plățile se pot face fără autentificare in sistemul ghiseul.ro dacă știți valoarea totală a impozitelor și taxelor datorate. Pentru această variantă de plată nu sunt disponibile consultarea în timp real a obligațiilor de plată și istoricul tranzacțiilor, astfel putând fi plătite doar taxe și impozite al căror cuantum vă este deja cunoscut.

În cazul în care figurați cu amenzi în debit, plata pe care o efectuați pentru un anumit tip de impozit va stinge cu prioritate sumele provenite din amenzi (art.165 alin 2. Codul de procedură fiscal.)

Puteți afla valoarea impozitelor și taxelor datorate printr-o Cerere de Notă de plată Contribuabil.

Cerere Notă de Plată Contribuabil
2021-9-13
ANUNȚ de publicare pe site-ul www.telciu.ro, la secțiunea Transparență decizională, a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Nr.5464/13.09.2021, privind prelungirea concesionării mijloacelor fixe aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare - Telciu
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de concesionare a mijloacelor fixe aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare al comunei Telciu, care se vor preda către AQUABIS S.A. Bistrița
2021-9-13
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ pentru data de 15.09.2021. MATERIALE disponibile ședință
DISPOZIȚIE (nr. 114 din 13.09.2021) privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ședință de îndată pentru data de 15.09.2021; PROIECTUL ORDINII DE ZI; PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 52 din 12.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare trotuare și sisteme de colectare a apelor pluviale în comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud", DEVIZ GENERAL- actualizat August 2021; PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 73 din 16.10.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid -19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Telciu"; BUGETUL CERERII DE FINANȚARE; PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație și/sau negociere pentru masa lemnoasă pe picior ce se va vinde către agenții economici de către Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.; LISTA DE PARTIZI.
2021-9-8
ANUNȚ de publicare a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud (pentru constatare contravenții și aplicare sancțiuni)
ANUNȚ de publicare pe site-ul www.telciu.ro, la secțiunea Transparență decizională, a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Nr. 5349 din 07.09.2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicată
2021-8-30
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ pentru data de 30.08.2021
Nr. 109/30.08.2021

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ pentru data de 30.08.2021

  • ANEXA la dispoziția nr. 109 din 30.08.2021: Proiectul ordinii de zi

Primăria

Sever Mureșan

Primarul Comunei Telciu

Contact

Telefon: 40 263 369 004

E-mail: primariatelciubn@yahoo.com

Orar audiențe

Primar : Marti 8:00 - 11:00
Viceprimar : Luni 8:00 - 11:00
Secretar : Miercuri 8:00 - 11:00