Informații de interes public

Plăți impozite și taxe locale online

fără autentificare, pe platforma ghiseul.ro

Impozitele și taxele se pot plăti online pe platforma ghiseul.ro.

Plățile se pot face fără autentificare in sistemul ghiseul.ro dacă știți valoarea totală a impozitelor și taxelor datorate. Pentru această variantă de plată nu sunt disponibile consultarea în timp real a obligațiilor de plată și istoricul tranzacțiilor, astfel putând fi plătite doar taxe și impozite al căror cuantum vă este deja cunoscut.

În cazul în care figurați cu amenzi în debit, plata pe care o efectuați pentru un anumit tip de impozit va stinge cu prioritate sumele provenite din amenzi (art.165 alin 2. Codul de procedură fiscal.)

Puteți afla valoarea impozitelor și taxelor datorate printr-o Cerere de Notă de plată Contribuabil.

Cerere Notă de Plată Contribuabil
2021-11-8
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ pentru data de 08.11.2021, ora 13:00. MATERIALE disponibile ședință.
DISPOZIȚIE: Se convoacă Consiliul Local al Comunei Telciu în ședință de îndată pentru data de 08.11.2021, ora 13:00, ședința se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului local al comunei Telciu, cu prezența fizică a consilierilor locali.
  • DISPOZITIE convocare sedință de indata 08.11.2021
  • 01 ANEXA - PROIECTUL ORDINII DE ZI
  • 02 PROIECT HOTĂRÂRE - pentru revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Telciu nr. 62 din 03.11.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local, care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea functiilor de director și de director adjunct de la Liceul Tehnologic Telciu
  • 03 PROIECT HOTĂRÂRE - privind desemnarea unui reprezentant unui reprezentant al Consiliului Local, care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea functiilor de director și de director adjunct de la Liceul Tehnologic Telciu

2021-11-4
ANUNȚ SELECȚIE pentru MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE (patru poziții – o poziție de administrator executiv și trei poziții de administratori neexecutivi) al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A.
Consiliul Local al comunei Telciu, prin aparatul administrativ al Primăriei localității Telciu, prin consultant independent Pașca Ramona Claudia Cabinet Individual de Psihologie, anunță selecția pentru: pentru MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE (patru poziții – o poziție de administrator executiv și trei poziții de administratori neexecutivi) al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., în conformitate cu dispozițiile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de legea 111/2016.
2021-11-2
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ pentru data de 03.11.2021. MATERIALE disponibile ședință.
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ședință de îndată pentru data de 03.11.2021, ora 08:00, în sala de ședințe a Consiliului Local al comunei Telciu, cu prezența fizică a consilierilor locali. MATERIALE disponibile ședință:

Primăria

Sever Mureșan

Primarul Comunei Telciu

Contact

Telefon: 40 263 369 004

E-mail: primariatelciubn@yahoo.com

Orar audiențe

Primar : Marti 8:00 - 11:00
Viceprimar : Luni 8:00 - 11:00
Secretar : Miercuri 8:00 - 11:00