Informații de interes public

Plăți impozite și taxe locale online

fără autentificare, pe platforma ghiseul.ro

Impozitele și taxele se pot plăti online pe platforma ghiseul.ro.

Plățile se pot face fără autentificare in sistemul ghiseul.ro dacă știți valoarea totală a impozitelor și taxelor datorate. Pentru această variantă de plată nu sunt disponibile consultarea în timp real a obligațiilor de plată și istoricul tranzacțiilor, astfel putând fi plătite doar taxe și impozite al căror cuantum vă este deja cunoscut.

În cazul în care figurați cu amenzi în debit, plata pe care o efectuați pentru un anumit tip de impozit va stinge cu prioritate sumele provenite din amenzi (art.165 alin 2. Codul de procedură fiscal.)

Puteți afla valoarea impozitelor și taxelor datorate printr-o Cerere de Notă de plată Contribuabil.

Cerere Notă de Plată Contribuabil
2021-4-12
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ pentru data de 14.04.2021
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ pentru data de 14.04.2021, ora 08:00, ședință care va avea loc în Sala de ședințe a Consiliului Local al comunei Telciu. Materiale disponibile: DISPOZIȚIE Nr. 49 din 12.04.2021; PROIECTUL ORDINII DE ZI (Anexa la Dispoziția Nr. 49 din 12.04.2021); PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 2259 din 12.04.2021; PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 2256 din 12.04.2021.
2021-3-29
ANUNȚ DE LICITAȚIE privind închirierea pajiștilor, în suprafață totală de 7,07 ha, proprietatea publică a Comunei TELCIU
ANUNȚ DE LICITAȚIE privind închirierea pajiștilor, în suprafață totală de 7,07 ha, proprietatea publică a Comunei TELCIU. Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 12 din data de 25.03.2021. Informațiile privind documentația se găsesc în caietul de sarcini.
2021-3-19
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de 25.03.2021
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de 25.03.2021, ora 15:00, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local al comunei Telciu
2021-3-18
Documente referitoare la participarea Consiliului Local Telciu în ADI APA - CANAL ȘI SC AQUABIS S.A BISTRIȚA
Documente referitoare la participarea Consiliului Local Telciu în ADI APA - CANAL SI SC AQUABIS S.A BISTRITA: hcl din 64 10.12.2007, Actionariat 65, hcl 65 din 17.12.2007, Modificare statut ADI 9 din 13.02.2008, hcl 17 din 17.03.2008, CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII, hcl 49 din 8.10.2009, hcl 7 din 29.01.2015, hcl 77 din 7.10.2016, hcl 16 din 6.03.2014, hcl 76 din 7.10.2016, Statut actualizat 2020 ADI, hcl 3 din 30.01.2020

Primăria

Sever Mureșan

Primarul Comunei Telciu

Contact

Telefon: 40 263 369 004

E-mail: primariatelciubn@yahoo.com

Orar audiențe

Primar : Marti 8:00 - 11:00
Viceprimar : Luni 8:00 - 11:00
Secretar : Miercuri 8:00 - 11:00