Informații de interes public

Plăți impozite și taxe locale online

cu autentificare, pe platforma ghiseul.ro

6/5/2024
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, pentru data de 07.06.2024, ora 08:00, la Centrul multifuncțional cu activități culturale Telciu, nr. 543 A
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, pentru data de 29.05.2024, ora 08:00. Ședința se va desfășura la Centrul multifuncțional cu activități culturale, localitatea Telciu, nr. 543 A, cu prezența fizică a consilierilor locali. MATERIALE disponibile ședință (Nr. 10 din 05.06.2024)
6/5/2024
ANUNȚ PUBLIC "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Telciu, jud. Bistrița-Năsăud - U.P. IV Strâmba Rebra"
ANEXE Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Telciu, jud. Bistrița-Năsăud - U.P. IV Strâmba Rebra, Raportul de Mediu și Studiul de Evaluare
5/30/2024
REZULTAT PROBA SCRISĂ la EXAMENUL organizat în data de în data de 30.05.2024, de promovare în treaptă sau grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual-Inspector de specialitate IA informatician
PROCES VERBAL încheiat astăzi, 30.05.2024, privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în treaptă sau grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Telciu: Inspector de specialitate IA informatician - Compartimentul relații cu publicul si monitorizarea procedurilor administrative. (Nr. 2833 din 30.05.2024)

30.05.2024

EXAMENUL de promovare în treaptă sau grad profesional imediat superior celui deținut pentru personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Telciu

5/23/2024
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, pentru data de 29.05.2024, ora 08:00
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, pentru data de 29.05.2024, ora 08:00. Ședința se va desfășura la Centrul de Informare Turistică, Telciu nr. 555 D, cu prezența fizică a consilierilor locali. MATERIALE disponibile ședință (Nr. 93 din 23.05.2024)

Primăria

Sever Mureșan

Primarul Comunei Telciu

Contact

Telefon: 40 263 369 004

E-mail: primariatelciubn@yahoo.com

Orar audiențe

Primar : Marti 8:00 - 11:00
Viceprimar : Luni 8:00 - 11:00
Secretar : Miercuri 8:00 - 11:00