Informații de interes public

Plăți impozite și taxe locale online

cu autentificare, pe platforma ghiseul.ro

Plățile se pot face cu autentificare în sistemul ghiseul.ro - prin creare cont

Cerere Notă de Plată Contribuabil
11/21/2023
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de 27.11.2023, ora 08:00. MATERIALE disponibile ședință
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de 27.11.2023, ora 08:00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului local al comunei Telciu, cu prezența fizică a consilierilor locali. (Nr. 205 din 21.11.2023)
11/14/2023
REZULTATUL FINAL la EXAMENUL organizat în data de 13.11.2023, de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public - Referent, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Stare Civilă
PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 14.11.2023, privind rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Telciu - Referent, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Stare Civilă (Nr. 6328/14.11.2023)

13.11.2023

EXAMEN de promovare în grad profesional superior celui deținut de funcționarul public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Telciu (Referent, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Stare Civilă)

11/14/2023
REZULTATUL PROBEI INTERVIU la EXAMENUL organizat în data de 14.11.2023, de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public - Inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Birou Buget-Finanțe
PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 14.11.2023, privind rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Telciu: Inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Birou Buget-Finanțe (Nr. 6323/14.11.2023)

14.11.2023

EXAMEN de promovare în grad profesional superior celui deținut de funcționarul public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Telciu -Inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Birou Buget-Finanțe

11/14/2023
REZULTAT PROBA SCRISĂ la EXAMENUL organizat în data de 14.11.2023, de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public - Inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Birou Buget-Finanțe
PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 14.11.2023, privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Telciu: Inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Birou Buget-Finanțe (Nr. 6322/14.11.2023)

14.11.2023

EXAMEN de promovare în grad profesional superior celui deținut de funcționarul public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Telciu -Inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Birou Buget-Finanțe

Primăria

Sever Mureșan

Primarul Comunei Telciu

Contact

Telefon: 40 263 369 004

E-mail: primariatelciubn@yahoo.com

Orar audiențe

Primar : Marti 8:00 - 11:00
Viceprimar : Luni 8:00 - 11:00
Secretar : Miercuri 8:00 - 11:00