Informații de interes public

Plăți impozite și taxe locale online

cu autentificare, pe platforma ghiseul.ro

Plățile se pot face cu autentificare în sistemul ghiseul.ro - prin creare cont

Cerere Notă de Plată Contribuabil
4/16/2024
PROGRAMUL BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ NR. 58 TELCIU
Programul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală Nr. 58 Telciu
4/5/2024
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare - proiect „MODERNIZARE DRUM FORESTIER SUPLAI-BICHIGIU 41D în comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud"
COMUNA TELCIU anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „MODERNIZARE DRUM FORESTIER SUPLAI-BICHIGIU 41D în Comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud, propus a fi amplasat în Comuna Telciu, localitatea Bichigiu, CF 26497, CF26503, județul Bistrița-Năsăud (Nr. 1936 din 05.04.2024).

  • Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, In zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 și vineri între 9.00-13.00, precum și pe site-ul agenției: http://apmbn.anpm.ro/.
  • Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

3/28/2024
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare - proiect „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC1 KM 7+320 - 10+200 ÎN COMUNA TELCIU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD"
COMUNA TELCIU anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC1 KM 7+320 - 10+200 ÎN COMUNA TELCIU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD", propus a fi amplasat în localitatea Telcișor, parțial intravilan și parțial extravilan, comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud (Nr. 1778 din 28.03.2024).
  • Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, In zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 și vineri între 9.00-13.00, precum și pe site-ul agenției: http://apmbn.anpm.ro/.
  • Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
  • ANUNT- solicitare emitere acord de mediu Nr. 1249 din 01.03.2024

3/22/2024
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, pentru data de 28.03.2024, ora 08:00
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, pentru data de 28.03.2024, ora 08:00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului local al comunei Telciu, cu prezența fizică a consilierilor locali. MATERIALE disponibile ședință (Nr. 55 din 22.03.2024)

Primăria

Sever Mureșan

Primarul Comunei Telciu

Contact

Telefon: 40 263 369 004

E-mail: primariatelciubn@yahoo.com

Orar audiențe

Primar : Marti 8:00 - 11:00
Viceprimar : Luni 8:00 - 11:00
Secretar : Miercuri 8:00 - 11:00