Informații de interes public

Plăți impozite și taxe locale online

fără autentificare, pe platforma ghiseul.ro

Impozitele și taxele se pot plăti online pe platforma ghiseul.ro.

Plățile se pot face fără autentificare in sistemul ghiseul.ro dacă știți valoarea totală a impozitelor și taxelor datorate. Pentru această variantă de plată nu sunt disponibile consultarea în timp real a obligațiilor de plată și istoricul tranzacțiilor, astfel putând fi plătite doar taxe și impozite al căror cuantum vă este deja cunoscut.

În cazul în care figurați cu amenzi în debit, plata pe care o efectuați pentru un anumit tip de impozit va stinge cu prioritate sumele provenite din amenzi (art.165 alin 2. Codul de procedură fiscal.)

Puteți afla valoarea impozitelor și taxelor datorate printr-o Cerere de Notă de plată Contribuabil.

Cerere Notă de Plată Contribuabil
2021-10-22
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de 28.10.2021, ora 08:00, ședință care se va desfășura on-line (Grup WhatsApp Consiliul local sau sms). MATERIALE disponibile ședință
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ședință de ordinară pentru data de 28.10.2021, ora 08:00; PROIECTUL ORDINII DE ZI; PROIECT DE HOT. privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare - Bistrița-Năsăud; PROIECT DE HOT. privind prelungirea perioadei de concesionare a mijloacelor fixe aferente sistemului public de alimente cu apă și canalizare al comunei Telciu, care se vor preda către AQUABIS S.A. Bistrița; ANEXA la hotărâre; PROIECT DE HOT. privind acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local al comunei Telciu în vedera plății prestațiilor efectuate de operatorul serviciului de apă și canalizare pentru utilizatorii vulnerabili; ANEXA procedura de acordare a ajutoarelor lunare de la bugetul local al comunei Telciu în vedera plății prestațiilor efectuate de operatorul serviciului de apă și canalizare pentru utilizatorii vulnerabili
2021-9-24
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de 30.09.2021. MATERIALE disponibile ședință
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ședință de ordinară pentru data de 30.09.2021; PROIECTUL ORDINII DE ZI; PROIECT DE HOT. privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilelor teren - proiectul apă și apă uzată în Bistrița-Năsăud; PROIECT DE HOT. privind aprobarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului Administrație - Ocol Silvic Telciu R.A.; PROIECT DE HOT. privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația masă lemnoasă pe picior - Ocol Silvic Telciu R.A.; ANEXA 1 - lista partizi - licitația masă lemnoasă pe picior - Ocol Silvic Telciu R.A.; PROIECT DE HOT. privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar - Ocol Silvic Telciu R.A.; ANEXA 1 - execuția de venituri și cheltuieli 2020; ANEXA 2 - detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli- 2020; ANEXA 3 - gradul de realizare a veniturilor totale-execuție aferentă-2020; ANEXA 4 - programul de investiții, dotări și sursele de finanțare; PROIECT DE HOT. privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Telciu; ANEXA - completări la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public Telciu, secțiunea drumuri de interes local; PROIECT DE HOT. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat I - Telciu 2021; PROIECT DE HOT. privind aprobarea de ajutoare lunare pentru utilizatorii vulnerabili în vederea plății serviciilor de apă și canalizare; ANEXA -procedura de acordare ajutoare lunare pentru utilizatorii vulnerabili în vederea plății serviciilor de apă și canalizare
2021-9-13
ANUNȚ de publicare pe site-ul www.telciu.ro, la secțiunea Transparență decizională, a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Nr.5464/13.09.2021, privind prelungirea concesionării mijloacelor fixe aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare - Telciu
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de concesionare a mijloacelor fixe aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare al comunei Telciu, care se vor preda către AQUABIS S.A. Bistrița
2021-9-13
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ pentru data de 15.09.2021. MATERIALE disponibile ședință
DISPOZIȚIE (nr. 114 din 13.09.2021) privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ședință de îndată pentru data de 15.09.2021; PROIECTUL ORDINII DE ZI; PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 52 din 12.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare trotuare și sisteme de colectare a apelor pluviale în comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud", DEVIZ GENERAL- actualizat August 2021; PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 73 din 16.10.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid -19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Telciu"; BUGETUL CERERII DE FINANȚARE; PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație și/sau negociere pentru masa lemnoasă pe picior ce se va vinde către agenții economici de către Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.; LISTA DE PARTIZI.

Primăria

Sever Mureșan

Primarul Comunei Telciu

Contact

Telefon: 40 263 369 004

E-mail: primariatelciubn@yahoo.com

Orar audiențe

Primar : Marti 8:00 - 11:00
Viceprimar : Luni 8:00 - 11:00
Secretar : Miercuri 8:00 - 11:00