Informații de interes public

Plăți impozite și taxe locale online

cu autentificare, pe platforma ghiseul.ro

Plățile se pot face cu autentificare în sistemul ghiseul.ro - prin creare cont

Cerere Notă de Plată Contribuabil
3/4/2024
ANUNȚ nr. 1296 din 04.03.2024 de publicare pe site-ul www.telciu.ro, la secțiunea Transparență decizională, a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr. 14 din 04.03.2024 - Cont încheiere exercițiu bugetar 2023
ANUNȚ nr. 1296 din 04.03.2024 de publicare pe site-ul www.telciu.ro, la secțiunea Transparență decizională, a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr. 14 din 04.03.2024 privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar al comunei Telciu, pentru anul 2023
2/29/2024
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, pentru data de 06.03.2024, ora 08:00
DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, pentru data de 06.03.2024, ora 08:00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului local al comunei Telciu, cu prezența fizică a consilierilor locali. MATERIALE disponibile ședință (Nr. 49 din 29.02.2024)
2/14/2024
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare - proiect „Amenajare trotuare și sisteme de colectare a apelor pluviale, în comuna Telciu, jud. Bistrița-Năsăud"
COMUNA TELCIU, titulara a proiectului: „Amenajare trotuare și sisteme de colectare a apelor pluviale, în comuna Telciu, jud. Bistrița-Năsăud", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactutui asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare trotuare și sisteme de colectare a apelor pluviale, în comuna Telciu, jud. Bistrița-Năsăud", propus a fi amplasat în localitatea Telciu, intravilan, comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud. (Nr. 948 din 14.02.2024)
  • Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, In zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 și vineri între 9.00-13.00, precum și pe site-ul agenției: http://apmbn.anpm.ro/.

  • Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

2/7/2024
ANUNȚ PUBLIC „Amenajare trotuare și sisteme de colectare a apelor pluviale, în comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud"
Comuna Telciu anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Amenajare trotuare și sisteme de colectare a apelor pluviale, în comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud", propus a fi amplasat în localitatea Telciu, intravilan, comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud (Nr. 804 din 07.02.2024).

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate La sediul Agenției pentru Protecția Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20 și la sediul titularului: COMUNA TELCIU, localitatea Telciu, str. Principală, nr. 744/B, jud. Bistrița-Năsăud, în zilele de luni-joi între orele 9 - 15 și vineri, între orele 9 - 13.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, pe toată durata procedurii de mediu.

Primăria

Sever Mureșan

Primarul Comunei Telciu

Contact

Telefon: 40 263 369 004

E-mail: primariatelciubn@yahoo.com

Orar audiențe

Primar : Marti 8:00 - 11:00
Viceprimar : Luni 8:00 - 11:00
Secretar : Miercuri 8:00 - 11:00