Hotărârea Nr. 25 din 16.07.2004

2010-1-29
hotarare comisii specialitate.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

Consiliul local al comunei Telciu,

Având în vedere;

  • Prevederile art. 15, art.17 şi art.18 din Ordonanţa Guvernului Romaniei nr.35 /2002 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
  • In temeiul art. 46 (1) şi 56 din Legea administraţiei publice locale nr.215 /2001,

H O T Ă R Ă Ş T E

ART.1 Se organizează în cadrul Consiliului local al comunei Telciu comisii de specialitate, şi sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 care face parte din prezenta Hotărâre.

ART.2.Atribuţiile comisiilor de specialitate vor fi prevăzute în Regulamentul de funcţionare al Consiliului local Telciu .

ART.3 Prezenta Hotărâre se comunică cu ;

  • Prefectura judetului Bistrita -Nasaud

Preşedinte de şedinţă,
Moldovan Vasile

Contrasemnează,  
Secretar, Danciu Emilia