Proces verbal de dezafişaj

2010-1-28
proces-verbal-dezafisaj.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

P R O C E S V E R B AL

DE RIDICARE DE LA AFIŞAJ A TABELELOR CU CETĂŢENII ALE CĂROR CERERI LA Lg. 1 /2000, AU FOST APROBATE ÎN URMA SENTINTELOR JUDECĂTOREŞTI RĂMASE DEFINITIVE , DE COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENULUI

Azi 17.09.2004 s-a procedat la ridicarea de la afişajul Primăriei comunei Telciu a tabelelor nominale cu cetăţenii ale căror cereri la Legea nr. 1 /2000 au fost aprobate pentru a fi înscrise pe ANEXA nr.53

Până la data ridicării anunţului de la afişajul Primăriei Telciu nu au fost înregistrate contestări referitoare la persoanele înscrise în anexa nr.53.

Primar,
Mureşan Sever

Secretar,  
Danciu Emilia