Proces verbal de şedinţă - 28.03.2006

2010-1-28
proces-verbal-28.03.2006.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

Incheiat astazi 30.03.2006 in sedinta ordinara a Consiliului local Telciu.
La sedinta participa un numar de 15 consilieri , fiind prezent intreg consiliul local.
Presedinte de sedinta este ales in ordine alfabetica d-l Pupeza Pavel.
Pe marginea procesului –verbal din data de 28.02.2006 si 14.03.2006 se solicita comentarii.
D-l Puica Vasile arata ca dinsul nu a vazut Regulamentul de functionare a serviciului de salubritate in forma autentica.
Arata ca este necesar a fi inregistrate sedintele de consiliu local prin reportofon.
Legat de cererea de la Grzupul Scolar Telciu privind decontarea deplasarilor spune ca este „ corect „ Consiliul de administratie al Grupului Scolar Telciu .
D-l Gaftone Luca intreaba cum s-au rezolvat cererile depuse de catre d-na Sabau Elena si Vila Pavel .
Se da raspuns de catre d-l viceprimar ca s-au inteles medicii intre ei ca pina la terminarea reparatiilor la cabinete sa functioneze ca si pina acum.
Se supun spre aprobare procesele-verbale sus mentionate si se aproba cu un numar de 15 voturi „pentru”.
D-l presedinte de sedinta prezinta Ordinea de zi a sedintei:

  1. Proiect de hotarire privind modificarea si completarea Hotaririi nr 9/2006 ,
  2. Proiect de hotarire privind modificarea Hotaririi nr 11/2006 privind executia bugetara pe 2005;
  3. Proiect de hotarire privind aprobarea Organigramei , statul de functii si numarul de personal pentru Ocolul silvic Telciu;
  4. Proiect de h0otarire privind stabilirea unor preturi pentru unele partizi de masa lemnoasa din productia anului 2006;
  5. Proiect ede hotarire privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2006;
  6. Proiect de hotarire privind stabilirea unor preturi pentru unele partizi de masa lemnoasa din productia anului 2006;
  7. Diverse;

Se supune spre aprobare Ordinea de zi a sedintei. Se aproba cu un numar de 15 voturi „pentru”.
Se da cuvintul d-lui Pupeza Luca , sef ocol silvic pentru a prezenta proiectul de hotarire privind Organigrama , stul de functii si numarul de personal la Ocolul Silvic Telciu;
Pe marginea proiectului de hotarire se da cuvintul d-lor consilieri la discutii D-l Mutu Bodiu Septimiu intreaba ce se va intimpla cu posturile care sunt vacante in organigrama.
Seful Ocolului silvic arata ca nu se vor putea ocupa avind in vedere ca legea nu permite pentru 2006 sa se mai ocupe posturile vacante .
Se aproba Organigrama cu 15 voturi „pentru”.
La punctul nr 2- Modificarea Hotaririi nr 9/2006 respectiv Anexa , se aproba cu un numar de 15 voturi „pentru”.
Punctul nr 3-Modificarea Hotaririi nr 11/2006 respectiv Anexa - se aproba cu un numar de 15 voturi „pentru”.
La puntul nr 4 „ rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Telciu pentru 2006 respectiv alocarea sumei de 14,28 mii lei pentru Grupul Scolar Telciu -.
Se aproba cu 15 voturi „pentru”.
La puntul nr 5 . Stabilirea unor preturi pentru unele partizi de masa lemnoasa din productia anului 2006”
- Se aproba cu un numar de 15 voturi „pentru”.
La puntul Diverse
- Se prezinta adresa cu nr 810 /2006 emisa de catre Ocolul silvic Telciu prin care se solicita scaderea unui volum de 65 mc lemn de foc din depozitul de lemn Telciu care apartine Ocolului silvic Telciu.
D-l Moldovan Ovidiu cere voie Consiliului sa plece. Se aproba.
D-l Stefanut Ioan intreaba de catre cine se vor suporta aceste cheltuieli: De ce agentii economici nu pot beneficia de aceste facilitati.I se pare ilegal aceasta facilitate si respectiv aprobare.
D-l Toderici Gheorghe arata ca a fost in depozit impreuna cu o comisie si lemnul este de proasta calitate , este putred.
D-l Martari Ilie propune sa se faca alta comisie daca tot sunt discutii.
D-l Cordos Gheorghe arata ca se bucura pentru faptul ca si ocolul silşvic se confrunta cu astfel de probleme ., mai mult faptul ca intr-adevar lemnul este slab este si scump.
Seful Ocolului silvic arata ca pina acum nu s-a facut nici un scazamint.
D-l Moldovan Vasile arata ca vin agentii economici la licitatie si se ttrezesc ca lemnul nu este bun.
Propune ca sa se verifice lemnul care se da in licitatie. Se supune spre aprobare procesul –verbal si se aproba cu un numar de 13 voturi „pentru”. scadererea volumului de 65 mc lemn de foc. D-l Stefanut Ioan se abtine de la vot.
- D-l Moldovan Vasile intreaba ce s-a intimplat cu cererea dinsului unde se solicitau 38 stilpi pentru curentul electric.
D-l primar intreaba daca este cerere .
Nueste cerere inregistrata la Primaria Telciu.
-Seful de Ocol mai prezinta un raport prin care propune conform Ordonantei nr 39/2006 administrarea padurilor proprietate particulara prin serviciile Ocolului silvic.
Seful de Ocol propune 3 ,6 lei / luna si 360 lei/an.
Se propune sa se intocmesca un proiect de hotarire .
Se aproba cu un numar de 14 voturi „pentru „ suma de 3 lei / luna.
Seful Ocolului silvic mai propune cumpararea unui taf . D-l Puica Vasile este de acord cu cumpararea unei vole daca bugetul comunei permite acest lucru precum si un taf.
D-l Martari Ilie este de acord sa se cumpere utilaje si sa se faca beneficii la ocol. Dinsul crede ca ar trebui desfintat depozitul daca nu renteaza. Ca sa renteze ar trebui sa desfaca zilnic cel putin 1000 mc de lemn.
D-l Mutu Ioan propune sa se cumpere un motocompresor pentru sfarimat piatra. Propune sa se aduca si bascula si vola si sa se lucreze cu ele la Ocolul silvic. Propune ca Rusu de la Bichigiu sa fie actionat in judecata sau sa dea actele .
D-l Ferchi Ioan propune sa se aduca bascula si vola si sa se faca ceva. In comuna cu ele in sensul de a fi folosite la lucrari.
D-l primar Muresan Sever arata ca trebuie ordonate lucrurile , sa se vada o data bugetul ce permite , sunt alte prioritati cum ar fi drumurile s.a.
Se va aduce basculanta de la Gherla si se va face si o analiza amanuntita cu ce trebuie cumparart.
D-l Frijan Gheorghe prezinta niste rapoarte si proiecte de hotarire intocmite de dinsul prin care propune acordarea titlului de „ cetatean de onoare „ pentru poetul George Cosbuc, post mortem , Luca Onul, post mortem , Tanase Todoran , post mortem si Valeria Peter Predescu.
Se supun spre aprobare proiectele de hotarire si se aproba cu un numar de 14 voturi „pentru”.
Se prezinta cererea d-lui Moldovan Vasile prin care solicita 25 stilpi de esenta rasinoasa pentru inlocuirea celor vechi , pentru curentul electric.
Se aproba cu un numar de 14 voturi „pentru D-l Puica Vasile solicita programul afisat la vedere pentru Serviciul de salubritate.,solicita bugetul de venituri si cheltuieli in copie pentru fiecare consişlier.
De asemenea solicita afisarea hotaririlor la afisier, la convocarea consiliului local sa fie trimise si materialele pentru strudiu etc.
Solicita adresa prin care s-au facut demersuri la Drumurile Nationale privind tubul din fata Primariei intru-cit apa care nu se scurge inunda gradinile oamenilor.
D-l Frijan Gheorghe arata ca nu este necesar sa se dea bugetul local in copie , cine doreste poate sa vina la Primarie si sa ceara.
D-l Mutu Ioan propune sa se faca si demersuri la forurile competente pentru a nu se vinde spatiile de la COoperatie. De aceeasi parere este si d-l Ferchi Ion.
D-l Gaftone Luca arata ca la Cooperatie se face cum vreau ei , propune sa fie chemata d-na Horobet de la Federal Coop la o sedinta de conmsiliu.
D-l Martari Ilie propune sa se cumpere tomberoane pentru deseuri.
D-l primar Muresan Sever arata ca se vor lua masuri pentru amplasarea unei gropi. de gunoi.
D-l Mutu Ioan intreaba cum s-a rezolvat problema cu Singeorzan Pavel.
D-l primar prezinta un proces-verbal intocmit de Comisia numita a se ocupa de intabularile facute nu tocmai legal. si de inventarierea bunurilor comunei.
CERERI;
Preotul Dunca Vasile solicita 60 mc lemn de rasinos pentru constructii la Manastirea Birsana.
Cultul Penticostal Telciu solicita 20 mc lemn rasinos.
D-l Puica Vasile propune sa solicite cit material le este necesar si pentru ce;
D-l Frijan Gheorghe este de acord sa fie sprijinite bisericile de pe raza comunei Telciu dar cei strini sa-si cumpere cu bani.
Se acorda un” acord de principiu „ pentru cereri dar in limita fondurilor prevazute in buget.
Se pune problema cu Circa veterinara prin care medicul veterinar ar avea un act aditional cu privire la proprietate.
D-l primar propune data de 4 aprilie 2006 sedinta a Comisiei care se ocupa cu inventarierea bunurilor comunei.
Nefiind si alte probleme d-l presedinte de sedinta propune inchiderea lucrarilor sedintei.
Presedinte de sedinta
Pupeza Pavel
Secretar  
Danciu Emilia