DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de 02.08.2022, ora 08:00. MATERIALE disponibile ședință

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliul Local al Comunei Telciu în ședință ordinară pentru data de 02.08.2022, ora 08:00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului local al comunei Telciu, cu prezența fizică a consilierilor locali.
2022-7-27
01-DISPOZITIE convocare - sedinta ordinara 02-08-2022.pdf
02-PROIECTUL ORDINII DE ZI - sedinta ordinara 02-08-2022.pdf
03-PR HOT nr 3556 din 26-07-2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta .pdf
04-PR HOT nr 2940 din 16-06-2022 - privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului bugetar al Ocolului Silvic Comunal Telciu RA pentru anul 2021 .pdf
05-ANEXA nr 1 la PR HOT - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli.pdf
06-ANEXA nr 2 la PR HOT - Programul de investitii - dotari si sursele de finantare .pdf
07-PR HOT nr 3558 din 26-07-2022 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat II al comunei Telciu pentru anul 2022 .pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă