Consiliul Local

Hotarâri de consiliu

privind aprobarea Organigramei și Statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Telciu in anul 2017

Privind acordul Consiliului local al comunei Telciu pentru majorarea capitalui social al societatii comerciale AQUABIS BISTRITA -NASAUD, societate pe actiuni prin varsarea in numerar a sumei de 1.350.000 lei de catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat V
al comunei Telciu pe anul 2009

Privind modificarea si completarea Hotaririi nr. 53 /2009 stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice pentru anul 2010, în comuna Telciu