Informaţii publice

Hotărârea Nr. 2 din 21.01.2010

Privind acordul Consiliului local al comunei Telciu pentru majorarea capitalui social al societatii comerciale AQUABIS BISTRITA -NASAUD, societate pe actiuni prin varsarea in numerar a sumei de 1.350.000 lei de catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

Consiliul local Telciu intrunit in sedinta ordinara in data de 21.01.2010 in prezenta a 15 consilieri;

Avind in vedere:

Hotărârea Nr. 57 din 10.12.2009

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat V
al comunei Telciu pe anul 2009

Consiliul local al comunei Telciu, intrunit in sedinta ordinara in data de 10.12.2009 in prezenta a 13 consilieri,

Avand in vedere :

Impozite şi taxe locale pentru anul 2010

Emis de: 
Consiliul Local Telciu

Impozitele si taxele locale pe anul 2010 au fost stabilite prin Hotărârea Nr. 53 din 05.11.2009

Hotărârea Nr. 53 din 05.11.2009

Emis de: 
Consiliul Local Telciu

Privind modificarea si completarea Hotaririi nr. 53 /2009 stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice pentru anul 2010, în comuna Telciu

Consiliul local al comunei Telciu , judetul Bistrita-Nasaud intrunit in sedinta extraordinara in data de 21.12.2009 in prezenta a 15 consilieri,

Având în vedere,

Expunerea de motive al primarului comunei Telciu inregistrat cu nr.5292 din 15.12.2009 prin care propune impozitele si taxele locale pentru anul 2010.

Raportul compartiment urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul primariei comunei Telciu cu nr. 5293 din 15.12.2009.

Proces verbal de şedinţă - 05.11.2009

Emis de: 
Consiliul Local Telciu

Incheiat astazi 5.11.2009 in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Telciu.
La sedinta participa un numar de 13 consilieri , absentind motivat domnii Cordos Gheorghe si Mititel Augustin.
Presedinte de sedinta este domnul Dobricean Victor.
La sedinta participa jurist Onul Vasile si sef Ocol silvic Telciu -Pupeza Luca.

Pe marginea procesului-verbal de la sedinta din 8.10.2009 se solicita comentarii.
Nefiind comentarii , se supune spre aprobare si se aproba cu un numar de 13 voturi „pentru”.

Hotărârea Nr. 55 din 05.11.2009

 Privind cumpararea imobilelor inscrise in C.F. nr. 25041 provenita din conversia C.F. nr. 49 Telciu cu nr. top 96/1/b/3 «altele» in suprafata de 843 m2 in favoarea comunei Telciu pentru amenajare teren de fotbal.

Consiliul local al comunei Telciu , judetul Bistrita-Nasaud , intrunit in sedinta ordinara în data de 5.11 .2009 in prezenta a 13 consilieri

Având in vedere ;

Hotărârea Nr. 52 din 08.10.2009

Emis de: 
Consiliul Local Telciu

Privind cumpararea imobilelor inscrise in C.F. nr. 25043 (4380) Telciu cu nr. top 97 «Gradina in intravilan» in suprafata de 4235 m2 in favoarea Comunei Telciu, pentru amenajare teren de fotbal.

Consiliul local Telciu , Judetul Bistrita-Nasaud , intrunit in sedinta ordinara în data de 8.10 .2009 in prezenta a 15 consilieri

Având in vedere ;