Consiliul Local

Comisii de specialitate

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Telciu

Procese verbale

Procesele Verbale ale ședințelor ordinare/extraordinare ale Consiliului Local al Comunei Telciu

Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Telciu

Decizii fiscale

Impozite și taxe locale

Raport conform Legii Nr. 153/2017

Lista funcțiilor și salariilor brute ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Telciu