Consiliul Local

Comisii de specialitate
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Telciu
Procese verbale
Procesele Verbale ale ședințelor ordinare/extraordinare ale Consiliului Local al Comunei Telciu
Hotărâri ale Consiliului Local
Hotărârile Consiliului Local al Comunei Telciu
Decizii fiscale
Impozite și taxe locale
Raport conform Legii Nr. 153/2017
Lista funcțiilor și salariilor brute ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Telciu
Rapoarte de activitate
Rapoarte de activitate