Istoric

Prima atestare documentară

Date exacte despre întemeierea localității nu există, iar prima atestare documentară apare în 1245 într-un document al regelui maghiar Bela al IV-lea, prin care vorbea de ținutul Vallis Rodnensis, care se bucură de drepturi și imunități deosebite avute din vechime.

Numele localității

se pare ca ar proveni din slavonul "CHSECH" care înseamna vițel. Numele se datorează faptului ca locuitorii acestor meleaguri se îndeletniceau cu creșterea vițeilor.

În documentul emis de regele maghiar localitatea apare cu numele Chsech și era vorba de o însarcinare catre comitele secuilor și preciza să fie ocupat teritoriul comunelor din Valea Rodnei și să fie administrate după drepturile și imunitățiile din vechime, iar din vechime sa fie date la tezaurul regal anual 130 de mărci de aur.

În acest document se precizează cu numele: "oppidum Radna (Rodna), Sanct Gurgh (Sângeorz), Rebra, Nyrmezeu (Feldru), Naszod (Nasaud), Salva, Chsech (Telciu), Macold (Mocod) si Zagra".

Numele localității a progresat în timp de la Chsech la Csech, Check, Telc, Telci și apoi la Telciu.

Comuna a fost reorganizată prin Ordonanța de Urgență Nr.30 din 5 mai 2004 privind trecerea satului Bichigiu din componența comunei Coșbuc în componența comunei Telciu, județul Bistrița-Năsăud, publicată în Monitorul Oficial Nr. 407 din 6 mai 2004.