Informații de interes public

Solicitare informații. Legislație

Responsabil pentru Legea 544/2001, Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001, Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal), lista cu documente de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de Primaria și Consiliul Local al Comunei Telciu, rapoartele de aplicare a Legii 544/2001

Buletinul Informativ

Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Buget

Buget din toate sursele de venituri: buget pe surse financiare, situația plăților, situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

Achiziții publice

Programul anual al achizițiilor publice, Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de peste 5000 de euro, Contractele cu valoare de peste 5000 de euro, Anunțuri achiziții directe, Achiziții directe

Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere și interese ale consilierilor locali și ale funcționarilor publici din cadrul Consiliului Local și Primăriei Comunei Telciu