Solicitare informații. Legislație

Responsabil pentru Legea nr. 544/2001
Persoana responsabilă pentru legea 544/2001
Solicitare Legea 544/2001
Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001
Reclamație administrativă
Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)
Lista cu documente de interes public și lista cu documente produse/gestionate de instituție
Lista cu documente de interes public și lista cu documente produse/gestionate de Primaria și Consiliul Local al Comunei Telciu
Rapoarte de aplicare a Legii nr. 544/2001
Rapoarte privind implementarea Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public