Solicitare informații. Legislație

Responsabil pentru Legea nr. 544/2001

Persoana responsabilă pentru legea 544/2001

Solicitare Legea 544/2001

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

Reclamație administrativă

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)

Lista cu documente de interes public și lista cu documente produse/gestionate de instituție

Lista cu documente de interes public și lista cu documente produse/gestionate de Primaria și Consiliul Local al Comunei Telciu

Rapoarte de aplicare a Legii nr. 544/2001

Rapoarte privind implementarea Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public