Despre Telciu

Zona Năsăudului rămâne una dintre cele mai pitoresti din cuprinsul pământului românesc.

Dealurile împădurite, care străjuiesc deasupra văilor cu lunci întinse, de-a lungul cărora se însiruie asezări umane de neasemuită frumuseţe, dau nota caracteristică; zona este înnobilată însă de satele si casele oamenilor locului, ordonate după reguli ancestrale, dispuse neîncetat procesului de modernizare, înnoirilor.

Cultura populară (arhitectura ţărănească, portul, creaţia folclorică) din zonă, de nepreţuită valoare, a putut constitui fundamentul pe care s-a înălţat creaţia poetică a lui George Cosbuc sau cea în proză, de o puternică forţă epică, a lui Liviu Rebreanu.

O zonă care a stiut să-si păstreze si îmbogăţească în timp valorile sale culturale artistice transmis din generaţie în generaţie, prin cutezanţa unor caractere puternice, precum Tănase Todoran, Vasile Oichii, sublocotenentul Ioan Miron, generalul Leonida Pop, coloneii medici Sever Ganea si Leonida Damian Pop, nenumăraţii preoţi si învăţători, profesori, ingineri, ofiţeri, subofiţeri, muncitori de înaltă calificare, oameni de rând cu tradiţiile lor minunate, redate în cântecele, baladele, doinele si pricesnele Valeriei Peter Predescu, solistă de renume a cântecului popular românesc.

Prof. univ. dr. Nicolae Edroiu
Membru corespondent al Academiei Române