Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Telciu.