Proces verbal de şedinţă - 05.11.2009

2010-1-28
proces-verbal-05.11.2009.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

Incheiat astazi 5.11.2009 in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Telciu.
La sedinta participa un numar de 13 consilieri , absentind motivat domnii Cordos Gheorghe si Mititel Augustin.
Presedinte de sedinta este domnul Dobricean Victor.
La sedinta participa jurist Onul Vasile si sef Ocol silvic Telciu -Pupeza Luca.

Pe marginea procesului-verbal de la sedinta din 8.10.2009 se solicita comentarii.
Nefiind comentarii , se supune spre aprobare si se aproba cu un numar de 13 voturi „pentru”.

Se prezinta „Ordinea de zi a sedintei:

 1. Proiect de hotarire privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice in anul 2010:
 2. Proiect de hotarire privind aprobarea preturilor pentru principaleler specii de vinat recoltate cu vinatorii straini si tarifele care se percep la vinatorii romani pentru actiuni de vinatoare;
 3. Proiect de hotarire privind cumpararea unui teren de la Filip Maria pentru amenajare teren de fotbal,

Diverse:

 • Acord de principiu privind cumpararea unui imobil „Cladirea baia populara etaj l de catre primaria Telciu.
 • analizarea proceselor –verbale intocmite de catre comisiile constituite in cadrul Consiliului local cu ocazia verificarii respectarii contractelor de inchiriere ale pasunilor alpine, proprietatea comunei Telciu.

Cereri:

 • Cabinet Vila Pavel – inchiriere apartament de serviciu;
 • Cabinet-Sabau Elena-inchiriere apartament de serviciu;
 • cabinet-Olaritiu Radu –inchiriere apartament si cabinet.

D-l primar arata ca avindu-se in vedere ca participa la sedinta si d-nii Predescu Nicolae si d-l Dascalu , solicita Consiliului a se discuta problemele lor.
D-l Predescu arata ca doreste un spatiu de 200 mp unde sa amenajeze o casa memoriala in cinstea mamei sale Valeria Peter iar dupa inaugurare sa se predea comunei Telciu.
Se aproba „ Acord de principiu „ cu un numar de 13 voturi „pentru”.

D-l Dascalu – legat de centrala de la biserica , arata modul de incalzire a bisericii care are 680 mp.
Se supune spre aprobare Consiliului local instalarea unei centrale termice de catre d-l Dascalu.
Se aproba cu un numar de 13 voturi „pentru”.

Se supune spre aprobare in continuare „Ordinea de zi a sedintei.
Se aproba cu un numar de 13 voturi „pentru”.

La primul punct- Impozitele si taxele locale pentru anul 2010;
Se da cuvintul contabilului sa prezinte impozitele si taxele locale pentru anul 2010.
Pe marginea proiectului se da cuvintul la discutii.
D-l Suciu Ioan – sa nu se dea numai avertismente celor care nu-si achita taxele, sa se dea sanctiuni.
D-l primar – sunt multe cereri pentru persoanele singure, propune taxele diminuate cu 50%. Se aproba cu 13 voturi „pentru”.
Pentru persoanele care achita taxele pina la 31 martie 2010 – sa se acorde o bonificatie de 10%. Se aproba cu 13 voturi „pentru”.
Legat de taxele speciale se propun de catre primarul comunei ca sa ramina ca si in 2009. Se aproba cu 13 voturi „pentru”.
Se supun spre aprobare proiectul de hotarire si anexele la proiect privind impozitele si taxele in 2010 si se aproba cu 13 voturi „pentru”.

La punctul nr.2
Cumpararea terenului in suprafata de 843 mp de la Filip Maria pentru amenajare teren de fotbal cu suma de 15.000 lei.
Se aproba cu un numar de 12 voturi „pentru „, se abtine d-l Ferchi Ioan.

La punctul nr.3
Proiect de hotarire privind aprobarea preturilor pentru principalele specii de vinat recoltate cu vinatorii straini si tarifele care se percep la vinatorii romani pentru actiuni de vinatoare.
Se supune spre aprobare si se aproba cu un numar de 13 voturi pentru.

Se mai propune o lista de partizi cu nr.2731 din 4.11.2009. pentru a fi scoasa la licitatie publica.
Se aproba cu un numar de 13 voturi „pentru”.

La punctul Diverse:

Acord de principiu privind cumpararea imobilului „ cladire baia populara etaj l in favoarea comunei Telciu de la Blum Cifor Ion.
D-l primar explica ca nu vor fi bani ca sa se plateasca toti banii , vor fi platiti in mai multe transe.
D-l Ganea Vasile – propune sa se verifice cladirea , la fata locului si apoi comisia numita de consiliu local sa negocieze cu proprietarul cladirii.
D-l primar arata ca pretul de cumparare al imobilului „ cladire baia populara etaj l „ se va stabili prin negocierea proprietarului Blum Cifor Ion cu comisia de negociere numita de Consiliul local formata din consilierii locali:

 • Bumbu Ioan – viceprimarul comunei –presedinte
 • Puica Vasile
 • Cordos Gheorghe
 • Moldovan Ovidiu
 • Scuturici Gheorghe

Se va face un antecontract de vinzare- cumparare cu proprietarul pentru a se putea intabula direct pe comuna , tocmai pentru a nu se cheltui prea multi bani cu intabularile.
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 13 voturi „pentru „ acord de principiu privind cumpararea cladirii baia comunala etaj l de la Blum Cifor Ion.

-Analizarea proceselor-verbale intocmite de catre comisiile de verificare privind imbunatatirile facute pe pajistile alpine.
In urma invitatiilor facute de catre primaria comunei Telciu prin primar si secretar, la sedinta participa d-l Pop Ioan din Bichigiu nr.128 , care declara in fata consiliului local ca dinsul nu a facut sesizare catre Institutia Prefectului si nici catre primar , el fiind multumit de felul cum i-au fost ingrijite animalele la Rus Mihaila.
Mai participa si d-l Tanc Luca din Telciu , nr. 898 care de asemenea declara ca nu a facut sesizari , declara ca in anul 2008 nu a solicitat pasune alpina dar poate ca in 2009 ar fi solicitat.
D-l Puica Vasile intreaba:

 • daca licitatia privind muntii a fost legala*’?
 • fiecare dintre capii de stina trebuie sa aiba un dosar cu documentatia privind modul de folosire al banilor.
 • comisia de agricultura si silvicultura din cadrul Consiliului local sa-si faca datoria.

Seful Ocolului silvic Telciu - daca se reziliaza contractele se vor pierde banii. Banii nu pot fi cheltuiti decit cu acordul Consiliului local asa cum rezulta din contractele de inchiriere incheiate.
Consiliul local hotatraste ca :
Se va face adresa de catre primaria comunei Telciu ca sa fie prezentate documentatiile fiecaruia dintre capii de stina cu modul de cheltuire al banilor.

Cereri-

Cererile medicilor privind inchirierea de apartamentre- dl primar propune aminarea discutarii lor avindu-se in vedere ca nu este finalizata lucrarea la cabinete si apartamente.

Pop Ana- Fiad – mijloc de transport pentru elevi de la Fiad la Telciu. S-a facut adresa de catre Grup Scolar Telciu in acest sens.
Adresa- Grup Scolar Telciu – spatiu de 21mp pentru inchiriere desfacere produse pentru elevi.
Simion Constantin – sa fie mutata clasa V din spatiul de la tabara, fiind –ca nu se pot desfasura cursuri , spatiul fiind in stare de degradare.

Nefiind si alte probleme d-l presedinte declara inchise lucrarile sedintei.

Presedinte de sedinta
Dobricean Victor

Secretar  
Danciu Emilia