Proces verbal de şedinţă - 10.04.2009

2010-1-28
proces-verbal-10.04.2009.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

Incheiat azi 10 aprilie 2009 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului local Telciu.
La sedinta participa un numar de 10 consilieri .
Absenti : Suciu Ioan , Ganea Vasile,Tatar Ioan Florin , Bumbu Ioan si Moldovan Ovidiu.
Presedinte de sedinta este Cordos Gheorghe.

Se pune la dispozitia consiliului local procesul-verbal de la sedinta ordinara din data de 2.04.2009.
Pe marginea procesului-verbal se solicita comentarii.
Domnul Puica Vasile - nu s-a specificat in procesul verbal ca tichetele cadou sunt pentru sfintele sarbatori ale Pastelui.
Doamna secretara arata ca va face mentiunea in procesul.-verbal.
Se supune spre aprobare procesul-verbal si se aproba cu un numar de 10 voturi „pentru”.

Presedintele de sedinta prezinta ordinea de zi a sedintei: 

  1. Probleme organizatorice;

Se supune spre aprobare Ordinea de zi a sedintei si se aproba cu un numar de 10 voturi „pentru”.

Domnul primar aduce la cunostinta Consiliului local faptul ca trebuie cumparat terenul de la Suciu Gheorghe din comuna Telciu , nr.808 , teren in suprafata de 2325 mp , care este necesar la constructia salii de sport.
Domnul primar prezinta Consiliului local evaluarea terenului executata de expert autorizat Chirea Alexandru.
Comisia de negociere a fost la fata locului , a vazut terenul si se prezinta Consiliului local „ procesul-verbal „ de negociere, intocmit de comisia numita de Consiliul local.
La negocieri participa si domnul Suciu Gheorghe , care si semneaza procesul-verbal de negociere.
Domnul Suciu Gheorghe se invoieste cu suma de 87.000 lei , suma care sa-i fie achitata integral , in momentul finalizarii actelor , privind intabularea terenului in favoarea Primariei Telciu.
Cheltuielile privind inscrierea terenului , respectiv intabularea se vor suporta de catre primarie.

O alta problema , arata domnul primar este cea legata de adresele primite de la Ocolul silvic respectiv Sindicatul Ocolului si al Sefului de Ocol , unde se propune modificarea Organigramei si a statului de functii , stabilite prin Hotarirea Consiliului local nr.7/2009.
Domnul primar spune ca in data de 13 aprilie 2009 va fi o noua sedinta de consiliu iar pina atunci sa studieze bine problema pentru a se da o solutie corecta avind in vedere si posibilitatile bugetului local pentru anul 2009.

Nefiind si alte probleme domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.

Presedinte de sedinta
Cordos Gheorghe

Secretar  
Danciu Emilia