Proces verbal de şedinţă - 25.09.2007

2010-1-28
proces-verbal-25.09.2007.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

Incheiat astazi 25.09.2007 in sedinta extraordinara a Consiliului local Telciu.
Presedinte de sedinta este d-l Pupeza Pavel.
La sedinta participa un numar de 9 consilieri : Puica Vasile, Ferchi Ioan , Bumbu Ioan , Pupeza Pavel , Stefanut Ioan , Cordos Gheoerghe , Frijan Gheorghje , Gaftone Luca , Moldovan Ovidiu.

D-l primar motiveaza intrunirea Consiliului local in sedinta extraordinara ca fiind vorba de achizitionarea terenului pentru constructie sala de sport.
Mai mult arata ca daca nu se rezolva problema terenului se vor pierde banii alocati si promovarea proiectului de catre Compania Nationala de Investitii..
D-l primar arata ca suprafata care urmeaza a fi cumparata este de 4980 mp si care rezulta din expertiza si se cumpara de la Suciu gheorghe
De asemenea urmeaza sa se cumpere si cealalta parte de teren de la Suciu Nastasia din Telciu, nr 803 in suprafata de 920 mp. 

Se supune spre aprobare Consiliului local pentru cumpararea suprafetei de teren de 4980 mp de la Suciu Gheorghe din Telciu , 802 si 920 mp de la Suciu Nastasia din Telciu , nr 803, in total suprafata 5900 mp.
D-l primar mai arata ca pentru drum de acces este nevoie a se cumpara o suprafata de teren de la d-.l Cornea.
D-l primar arata ca pentru suprafetele de teren este intocmita expertiza tehnica de catre expert autorizat., respectiv Ganj Otilia.
Se supune spre aprobare” proiectul de hotarire „de catre presedintele de sedinta.
Se aproba de catre Consiliul local cumpararea suprafetei de 5900 mp , teren pentru constructie sala de sport la valoarea de 10 euro/mp si de asemenea si pentru cale de acces .

Nemaifiind si alte probleme de rezolvat domnul presedinte de sedinta propune inchiderea lucrarilor sedintei.

Presedinte de sedinta

Secretar