Proces verbal de şedinţă - 29.09.2005

2010-1-28
proces-verbal-de-sedinta-29.09.2005.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

Incheiat astazi 29.09.2005 in sedinta ordinara a Consiliului local Telciu.
La sedinta participa un numar de 14 consilieri absent fiind d-l Pupeza Pavel.
Pe marginea procesului-verbal de la sedinta anterioara se solicita comentarii.
Nefiind probleme se supune spre aprobare si se aproba cu un numar de 14 voturi”pentru”.

Presedinte de sedinta in ordine alfabetica este ales d-l Frijan Gheorghe.
D-l presedinte de sedinta prezinta Ordinea de zi a sedintei:

  1. Proiect de hotarire privind scoaterea la licitatie a unor partizi de masa lemnoasa si stabilirea preturilor de pornire la licitatie.
  2. Proiect de hotarire privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006;
  3. Diverse;

D-l presedinte de sedinta supune spre aprobare „Ordinea de zi a sedintei si se aproba cu un numar de 14 voturi ”pentru”.

Se da cuvintul d-lui ing. Pupeza Luca pentru a prezenta lista de partizi ce urmeaza a fi scoasa la licitatie precum si lista de partizi unde s-au propus niste diminuari de pret . D-l Pupeza Luca justifica diminuarile de pret la unele partizi de masa lemnoasa care au fost scoase la licitatie in mai multe rinduri si nu s-au putut vinde.
Mai mult masa lemnoasa este de calitate inferioara si nu se poate vinde la preturile care au fost stabilite la inceput.
Mai explica ca prin Ordonanta nr 112/2005 Consiliul local poate aproba si alte preturi care nu se stabilesc numai cu avizul Oficiului concurentei.
Se supune spre aprobare proiectul de hotarire si se voteaza cu un numar de 12 voturi”pentru”.

D-l presedinte propune trecerea la punctul nr 2 al Ordinei de zi:
Stabilirea impozitelor si taxelor locale in comuna Telciu pentru anul 2006;
Contabilul Primariei Telciu prezinta Anexa la proiectul de hotarire privind impozitele si taxele locale pentru 2006;
Cu modificarile facute de catre Consiliul local Telciu se aproba impozitele si taxele locale cu un numar de 14 voturi „pentru”

Modificarile facute in impozite si taxe pe 2006 sunt prevazute in Hotarirea nr 30/2005 si Anexa nr 1 care face parte integranta din hotarire.

La punctul „Diverse":

D-l Moldovan Ioan , functionar in cadrul Primariei Telciu, prezinta un
- Referat prin care propune un amendament la Hotarirea privind veniturile din agricultura in vederea acordarii ajutorului social si stabilirea alocatiei complermentare pentru copii.
- D-l Moldovan Ioan propune ca pentru cetatenii din comuna care sunt plecati in strainatate sa li se considere suma de 200 Euro ca venit.
Se aproba cu un numar de 14 voturi „pentru”.

- Se prezinta cererea d-lui Tirgovet Nicolae , preot , parohia Bichigiu care solicita 20 mc , lemn foc pentru incalzire.
Se aproba cu un numar de 14 voturi „pentru”.

- Legat de lemnul de foc pentru incalzire d-l primar Muresan Sever arata ca in luna noiembrie anul 2004 s-a dat acordul de catre Consiliul local Telciu sa aprovizioneze institutiile din comuna , respectiv scoala, cabinetele medicale , parohiile si casele parohiale cu lemn de foc. Considera ca nu mai este necesar sa se mai rediscute si pentru anul 2005 . Sa ramina valabil acordul dat anul trecut.
- D-l Mutu Ioan propune sa li se dea cite o masina de lemn de foc si pentru preotii care locuiesc la casa particulara. Consiliul local este de acord cu propunerea d-lui Mutu Ioan.
- D-l Puica Vasile – solicita in numele mai multor cetateni 35 stilpi pentru introducerea curentului electric.
Se aproba cererea cu un numar de 14 voturi „pentru”.

- Se prezinta o cerere cu un numar de cetateni care cer o punte in Gura Secaturii.
Se aproba cu un numar de 14 voturi „pentru”.

- Se prezinta o adresa a Ministerului Educatiei si Cercetarii prin care solicita un aviz sau o hotarire privind Reorganizarea retelei scolare in comuna Telciu.
Se aproba cu un numar de 14 voturi „pentru”.

- D-l Primar Muresan Sever mai informeaza Consiliul local cum ca pina la aceata data s-au depus un numar de 181 cereri privind retrocedarea unei suprafete de 836,26 Ha din care arabil 7, 04 Ha , finete 374,84 ha si padure 454 Ha.
- In acesta privinta, faptul ca lipsesc hartile cadastrale si orietarea in teren este greoaie , d-l primar informeaza Consiliul local ca are nevoie de o suma de 700. milioane lei pentru ca o firma specializata sa le reconstituie si pe cele existente sa le suprapuna cu cele forestiere.
- Consiliul local este de acord ca d-l primar sa se ocupe de reconstituirea hartilor.

- D-l Martari Ilie propune sa se rezolve si problema electrificarii pe Fiad.

Nefiind si alte probleme de rezolvat d-l presedinte de sedinta propune inchiderea lucrarilor sedintei.

Presedinte de sedinta
Frijan Gheorghe

Secretar 
Danciu Emilia