Construire centrală de cogenerare, pe biomasă, rețea de termoficare, conexiune la rețeaua electrică de medie tensiune

Construire centrală de cogenerare, pe biomasă, rețea de termoficare, conexiune la rețeaua electrică de medie tensiune

Comuna Telciu, în calitate de beneficiar, derulează proiectul ”Construire centrală de cogenerare, pe biomasă, rețea de termoficare, conexiune la rețeaua electrică de medie tensiune”, având codul MYSMIS 2014+135478.

Data începerii proiectului este 01.06.2019 iar data finalizării proiectului 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei capacități de producere de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficiență din biomasă, cu o putere instalată de 2,6 MWh termic si 0,5 MWh electric, în comuna Telciu.

Rezultate așteptate sunt:

  • 1. O capacitate de producere de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficiență din biomasă, cu o putere instalată de 2,6 MWh termic si 0,5 MWh electric, realizată;
  • 2. O rețea de transport a energiei termice către utilizatorii publicii aflați în administrarea unității administrativ-teritoriale (douăsprezece clădiri), realizată;
  • 3. Emisii scăzute cu 948,1 tone CO2 echivalent a gazelor cu efect de seră.

Valoarea totală a proiectului este de 33.947.513,99 lei iar valoarea cofinanțării UE 25.778.401,68 lei.

Proiect cofinanțat din
Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de contact:

Sever Mureșan

Tel/fax: 0767807380 / 0263369004

Email: primariatelciu@gmail.com