PROCES VERBAL - REZULTAT PROBA INTERVIU la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public - Inspector clasa I, grad profesional asistent

PROCES VERBAL încheiat azi, 29.05.2023, privind rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Telciu - Inspector clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Urbanism și Amenajarea teritoriului (Nr. 3104 din 29.05.2023)
5/29/2023
PV - rezultat proba interviu - examen de promovare in grad profesional superior--20230529_150914.pdf
20230529_150914.jpg
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

EXAMEN de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public - Compartiment Urbanism și Amenajarea teritoriului