PROCES VERBAL - REZULTATE SELECȚIE DOSARE pentru examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public, organizat în data de 29.05.2023

PROCES VERBAL încheiat azi, 22.05.2023, cu ocazia realizării procesului de selecție a dosarelor pentru examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Telciu - Compartiment Urbanism și Amenajarea teritoriului, organizat în data de 29.05.2023, ora 10:00-proba scrisă (Nr. 2976 din 22.05.2023)
5/22/2023
PV - rezultat selectie dosare - examen de promovare in grad profesional superior 29-05-2023 -- 202305221439.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

EXAMEN de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public - Compartiment Urbanism și Amenajarea teritoriului