Acte necesare întocmirii dosarului de alocaţie de stat conform H.G. 577/28.05.2008

5/27/2010
 • cerere tip;
 • livret de familie ( se elibereaza de catre Serviciul de Stare Civila) ;
 • certificat de nastere copil - copie si original;
 • carte de identitate parinti - copii si originale;
 • certificat de casatorie (unde este cazul) copie ;
 • hotarare de divort si incredintare minor (unde este cazul) copie si original ;
 • ancheta sociala Serviciul Autoritate Tutelara ( unde este cazul) original ;
 • hotarare de incredintare pt copii aflati in plasament (unde este cazul) copie si original ;
 • hotarare judecatoreasca de adoptie (unde este cazul) copie si original;
 • negatie de la Primaria localitatii de domiciliu (in cazurile in care unul din parinti are mutatie in localitati din judet) - original;
 • negatie de la Directia de Munca si Protectie Sociala a judetului (in cazurile in care unul din parinti are domiciliul in alt judet) original ;
 • adeverinta ca nu frecventeaza cursurile nici unei forme de invatamant, eliberata de Inspectoratul Scolar Judetean Constanta in situatiile de abandon scolar ;
 • dosar cu sina.