Acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru alocaţia complementară

5/27/2010
 • BI/CI (original şi copie)
 • livret de familie (original şi copie)
 • certificat de naştere, BI/CI pentru toţi copiii minori (original şi copie)
 • adeverinţă de salar de la locul de muncă din care să rezulte venitul realizat, precum şi dacă beneficiază sau nu de tichete de masă
 • cupoane de pensie
 • cupoane de alocaţie de stat
 • adeverinţă de la Primăria municipiului Reghin din care să rezulte faptul că beneficiază de ajutor social
 • adeverinţă de la Registrul agricol din care să rezulte faptul că deţine sau nu teren
 • adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte faptul că realizează sau nu venituri
 • adeverinţă de la şcoală pentru copiii de vârstă şcolară, din care să rezulte faptul că beneficiază sau nu de bursă şcolară, precum şi suma
 • dosar