ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE CU LEMNE, CARBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI

5/27/2010
  • Copie de pe actele doveditoare privind componenta familiei, copie BI/CI, copie certificate de nastere pentru copiii minori
  • Dovezi ale veniturilor nete realizate in luna anterioara depunerii cererii pentru toti membri familiei peste 16 ani
  • Copie de pe cuponul de pensie, cupon somaj, cupon plasament
  • Confirmarea de plata a impozitului (de la casierie)
  • Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice Reghin, în cazul în care un membru al familiei nu este încadrat în muncă şi nu realizează venituri
  • cererea şi declaraţia tip