CERERE DE AJUTOR SOCIAL

5/27/2010
 • B.I al titularului si a celorlalti membrii de familie trecuti de 14 ani (copie si original);
 • certificate de nastere ale copiilor sub 14 ani (copie si original);
 • certificat de casatorie (copie si original);
 • certificat de deces (copie si original);
 • adeverinta de elev sau student cu mentiunea ca primeste sau nu bursa,tipul si cuantumul acesteia;
 • hotarâre de adoptie sau incredintare a minorului;
 • hotarâre judecatoreasca privind obligatia legala de ntretinere;
 • adeverinte de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca pentru persoanele apte de munca sau certificat pentru atestarea pierderii capacitatii de munca însotit de talonul de ajutor social special;
 • talon de plata a ajutorului de somaj,alocatie de sprijin;
 • adeverinta de salariu brut si net pentru persoanele incadrate in munca;
 • talon sau adeverinta de pensie;
 • taloane alocatia de stat pentru copii si pentru alocatia suplimentara;
 • adeverinta eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei din surse proprii sau din prestarea unor activitati autorizate:
 • adeverinte privind terenurile arabile detinute si veniturile aferente (de la locul nasterii);
 • adeverinta eliberata de primaria de domiciliu (pentru membrii familiei care au domiciliul sau resedinta temporara in alta localitate);
 • alte acte doveditoare privind veniturile realizate.

Pentru depunerea documentatiei de ajutor social,H.G. 1099/2001 stabileste atît modelul tip de cerere de acordare a ajutorului social, modelul tip al declaratiei de venituri,cat si acela al cererii prin care se solicita ajutorul pentru incalzirea locuintei (tipizatele sunt furnizate de Serviciul Asistenta si Protectie Sociala, sediul Primariei Telciu)