CERERE DE ANGAJARE CA ASISTENT PERSONAL

5/27/2010
 1. acte ale persoanei cu handicap grav:
  1. pentru copii
   • certificat de nastere pentru copiii pana la 14 ani (copie si original);
   • B.I. pentru copiii de peste 14 ani (copie si original);
   • certificat de handicap (copie si original);
   • acordul scris al familiei sau sustinatorului legal in cazul in care persoana care solicita angajarea nu face parte din familia bolnavului;
   • numarul dosarului de la I.S.T.P.H.;
  2. pentru adulti
   • buletin identitate (copie si original);
   • certificat de handicap (copie si original);
   • acordul scris al familiei sau al sustinatorului legal in cazul persoanelor cu handicap grav fara discernamânt;
   • numarul dosarului de la I.S.T.P.H.;
   • decizie de pensionare (copie si original);
   • talon de pensie ;
 2. acte ale persoanei care se angajeaza:
  • acte de identitate si stare civila (copie si original);
  • acte studii (copie si original);
  • adeverinta referitoare la starea sanatatii (eliberata de o institutie sanitara competenta);
  • cazier judiciar;
  • curriculum vitae;
  • carnet de munca (daca nu a mai lucrat declaratie notariala in care sa se specifice acest lucru + chitanta ptr.contravaloarea carnetului de munca);
  • decizie pensie + cupon pensie (pentru pensionari).

O alta latura a obiectului de activitate al Serviciului Asistenta si Protectie Sociala o constituie si internarea persoanelor in institutii de ocrotire sociala conform Legii 17/2000.