INTOCMIREA DOSARULUI PENTRU ALOCATIE SUPLIMENTARA

5/27/2010
  • livret de familie - copie xerox ;
  • copie B.I. sot, sotie-pag.2,3,4 si daca este cazul mutatia ;
  • copie certificat casatorie ;
  • copie certificate nastere ale tututror copiilor ;
  • copie B.I. -pentru copii peste 14 ani- pag.2,3,4 si daca este cazul mutatia ;
  • adeverinta de elev- pentru copii de peste 16 ani-obligatoriu cursuri de zi, eliberata dupa 01.09.2001 ;

De mentionat ca este obligatoriu sa existe in buletinele de identitate codurile numerice personale iar sotul, sotia si copiii peste 14 ani sa aiba domiciliul comun in buletinele de identitate ;