RAPORT: EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021

Subsemnatul Danciu Marius, inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului, în conformitate cu Legea nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice locale actualizată, art. 57, Normelor Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021 aprobate prin Ordin MFP 1.536/15.12.2021, depun spre aprobare execuţia bugetului local la sfârșitul anului 2020 în urmatoarea structură:
3/22/2022
Raport executie 2021.doc
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă