REZULTAT PROBA SCRISĂ la EXAMENUL organizat în data de 14.11.2023, de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public - Inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Birou Buget-Finanțe

PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 14.11.2023, privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Telciu: Inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Birou Buget-Finanțe (Nr. 6322/14.11.2023)
11/14/2023
PV - REZULTAT PROBA SCRISA examen de promovare in grad profesional superior 14.11.2023.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

14.11.2023

EXAMEN de promovare în grad profesional superior celui deținut de funcționarul public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Telciu -Inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Birou Buget-Finanțe