REZULTAT SELECȚIE DOSARE la EXAMENUL organizat în data de 13.11.2023, de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate

PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 06.11.2023, cu ocazia realizării procesului de selecție a dosarelor pentru examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public, organizat în data de 13.11.2023, ora 10:00-proba scrisă, în vederea promovării în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate (Nr. 6168 /06.11.2023)
11/6/2023
PV - REZULTAT SELECȚIE DOSARE examen de promovare in grad profesional superior 13.11.202 Lacatus Alexandra-Cristina.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

EXAMEN de promovare în grad profesional superior celui deținut de funcționarul public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Telciu, din 13.11.2023 (Referent, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Stare Civilă)