REZULTAT SELECȚIE DOSARE la EXAMENUL organizat în data de 30.05.2024, de promovare în treaptă sau grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate

PROCES VERBAL încheiat astăzi, 22.05.2024, cu ocazia realizării procesului de selecție a dosarelor pentru examenul de promovare în treaptă sau grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual, organizat în data de 30.05.2024 ora 10:00-proba scrisă, în vederea promovării în treaptă/grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. (Nr. 2644 din 22.05.2024)
5/22/2024
REZULTAT SELECTIE DOSARE - examen de promovare 30.05.2024.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

30.05.2024

EXAMENUL de promovare în treaptă sau grad profesional imediat superior celui deținut pentru personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Telciu