DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ pentru data de 08.11.2021, ora 13:00. MATERIALE disponibile ședință.

DISPOZIȚIE: Se convoacă Consiliul Local al Comunei Telciu în ședință de îndată pentru data de 08.11.2021, ora 13:00, ședința se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului local al comunei Telciu, cu prezența fizică a consilierilor locali.
2021-11-8
DISPOZITIE convocare sedință de indata 08.11.2021.pdf
01 ANEXA - PROIECTUL ORDINII DE ZI.pdf
02 PROIECT HOTĂRÂRE - revocare Hot. C.L.Telciu privind desemnarea reprezentant C.L. in Comisia evaluare interviu - concurs functii director si director adjunct - Liceul Tehnologic Telciu.pdf
03 PROIECT HOTĂRÂRE - privind desemnarea unui reprezentant C.L. in Comisia evaluare interviu - concurs functii director si director adjunct - Liceul Tehnologic Telciu.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă
  • DISPOZITIE convocare sedință de indata 08.11.2021
  • 01 ANEXA - PROIECTUL ORDINII DE ZI
  • 02 PROIECT HOTĂRÂRE - pentru revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Telciu nr. 62 din 03.11.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local, care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea functiilor de director și de director adjunct de la Liceul Tehnologic Telciu
  • 03 PROIECT HOTĂRÂRE - privind desemnarea unui reprezentant unui reprezentant al Consiliului Local, care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea functiilor de director și de director adjunct de la Liceul Tehnologic Telciu