DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 28.12.2021, ora 09:00. MATERIALE disponibile ședință

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliul Local al Comunei Telciu în ședință extraordinară pentru data de 28.12.2021, ora 09:00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului local al comunei Telciu, cu prezența fizică a consilierilor locali.
2021-12-23
DISPOZITIE convocare Sedinta Consiliu Local - PROIECTUL ORDINII DE ZI.pdf
01 - PROIECT de HOTARARE - privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al domnului Pupeza Nicolae.pdf
02 - PROIECT de HOTARARE - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat III- Telciu 2021.pdf
03 - PROIECT de HOTARARE - privind stabilirea taxelor si impozitelor locale datorate de persoanele fizice si juridice - Telciu 2022.pdf
04 - ANEXA 1 - impozitul si taxa pe cladiri-valorile impozabile-in cazul persoanelor fizice-Telciu 2022.pdf
05 - ANEXA 2 - impozitul-taxa pe terenurile amplasate in intravilan-terenuri constructii-terenul inregistrat la alta categorie - 2022.pdf
06 - ANEXA 3 - impozitul-taxa teren amplasat in intravilan - alta categorie de folosinta decat cea de constructii - 2022.pdf
07 - ANEXA 4 - impozitul-taxa pentru terenurile amplasate in extravilan - 2022.pdf
08 - ANEXA 5 - impozitul pe mijlocul de transport - 2022.pdf
09 - ANEXA 6 - taxa eliberare certificat de urbanism-autorizatii de construire-avize autorizatii.pdf
10 - ANEXA 7 - taxa folosirea mijloacelor de reclama si publicitate.pdf
11 - ANEXA 8 - impozitul pe spectacole.pdf
12 - ANEXA 9 - sanctiuni.pdf
13 - ANEXA 10 - facilitati fiscale pentru care nu se datoreaza impozite sau taxe.pdf
14 - ANEXA 11 - taxe speciale.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă