DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de 30.09.2021. MATERIALE disponibile ședință

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ședință de ordinară pentru data de 30.09.2021; PROIECTUL ORDINII DE ZI; PROIECT DE HOT. privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilelor teren - proiectul apă și apă uzată în Bistrița-Năsăud; PROIECT DE HOT. privind aprobarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului Administrație - Ocol Silvic Telciu R.A.; PROIECT DE HOT. privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația masă lemnoasă pe picior - Ocol Silvic Telciu R.A.; ANEXA 1 - lista partizi - licitația masă lemnoasă pe picior - Ocol Silvic Telciu R.A.; PROIECT DE HOT. privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar - Ocol Silvic Telciu R.A.; ANEXA 1 - execuția de venituri și cheltuieli 2020; ANEXA 2 - detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli- 2020; ANEXA 3 - gradul de realizare a veniturilor totale-execuție aferentă-2020; ANEXA 4 - programul de investiții, dotări și sursele de finanțare; PROIECT DE HOT. privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Telciu; ANEXA - completări la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public Telciu, secțiunea drumuri de interes local; PROIECT DE HOT. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat I - Telciu 2021; PROIECT DE HOT. privind aprobarea de ajutoare lunare pentru utilizatorii vulnerabili în vederea plății serviciilor de apă și canalizare; ANEXA -procedura de acordare ajutoare lunare pentru utilizatorii vulnerabili în vederea plății serviciilor de apă și canalizare
2021-9-24
Dispoziție convocare sedință ordinară 30.09.2021.pdf
01-proiect de hotarare - scoaterea definitiva din circuitul agricol a imobilelor teren - proiectul apa si apa uzata in bistrita-nasaud .pdf
02-proiect de hotarare - aprobarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului Administratie - Ocol Silvic Telciu RA .pdf
03-proiect de hotarare - aprobarea preturilor de pornire la licitatia masa lemnoasa pe picior - Ocol Silvic Telciu RA .pdf
04-Anexa1-lista partizi - licitatia masa lemnoasa pe picior - Ocol Silvic Telciu RA .pdf
05-proiect de hotarare - aprobarea Contului de incheiere a exercitiului bugetar - Ocol Silvic Telciu RA .pdf
06-Anexa1 - executia de venituri si cheltuieli 2020 .pdf
07-Anexa2 - detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli- 2020 .pdf
08-Anexa3 -gradul de realizare a veniturilor totale-executie aferenta-2020 .pdf
09-Anexa4 -programul de investitii - dotari si sursele de finantare .pdf
10-proiect de hotarare - atestarea Inventarului bunurilor - domeniul public al comunei tELCIU .pdf
11-Anexa- completari la Inventarul bunurilor domeniu public Telciu - drumuri de interes local .pdf
12-proiect de hotarare - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat I - Telciu - 2021 .pdf
13-proiect de hotarare - aprobarea de ajutoare lunare pentru utilizatorii vulnerabili - plata servicii apa si canalizare.pdf
14-Anexa - procedura de acordare ajutoare lunare pentru utilizatorii vulnerabili - plata servicii apa si canalizare.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă