ANUNȚ nr. 3022 din 24.05.2023 de publicare pe site-ul www.telciu.ro, la secțiunea Transparență decizională, a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr. 48 din 24.05.2023

ANUNȚ nr. 3022 din 24.05.2023 de publicare pe site-ul www.telciu.ro, la secțiunea Transparență decizională, a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr. 48 din 24.05.2023 privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar alOcolului Silvic Comunal Telciu R.A., pentru anul 2022
5/24/2023